Systemy oferowane przez naszą firmę stosowane w torach przemysłowych:

 1. system szyny w otulinie  – system ERS
 2. system szyny w otulinie dla torów podsuwnicowych – system ERS-CR
 3. system węzłów kotwiących – system EDF
 4. system zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon LC-L

System szyny w otulinie (system ERS)

W systemie tym szyny mocowane są w kanałach betonowych lub stalowych przy wykorzystaniu materiałów Edilon Corkelast®, zaś regulacji położenia szyn w płaszczyźnie pionowej i poziomej dokonuje się przez zastosowanie specjalnych klinów i podkładek regulacyjnych. Otulina wykonana z materiału Edilon Corkelast®, zapewnia trwałe i szczelne połączenie między szyną i  kanałem szynowym, a tym samym eliminuje destrukcyjne działanie wody na konstrukcję nawierzchni obiektu przemysłowego.
System ERS jest stosowany w bezpodsypkowych nawierzchniach szynowych szczególnie na obiektach, gdzie wymagana jest istotna redukcja drgań i  hałasu, powstałych na skutek ruchu pojazdów szynowych. Bardzo dobre  tłumienie drgań, mała masa, zmniejszona wysokość konstrukcji oraz niskie koszty i łatwość utrzymania nawierzchni powodują, że system szyny w otulinie (system ERS) doskonale sprawdza się w obiektach przemysłowych.

Zalety wynikające z zastosowania systemu szyny w otulinie – system ERS:

 • dostępność toru nawierzchni szynowej dla pojazdów samochodowych
 • dobre właściwości wibroakustyczne materiałów Edilon Corkelast®
 • mniejsza masa konstrukcji w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami
 • mniejsza wysokość przekrojów konstrukcji
 • izolacja elektryczna szyn
 • niskie koszty utrzymania
 • proste powierzchniowe odwodnienie
 • prosty i szybki montaż

System szyny w otulinie dla torów podsuwnicowych (system ERS-CR)

System ERS-CR jest systemem ciągłego podparcia i mocowania szyny przeznaczonym do zastosowania w torach podsuwnicowych z różnymi profilami szyny przy dużym obciążeniu nawierzchni szynowej. System ciągłego mocowania szyn opiera się na technologii szyny w otulinie (Embedded Rail System), w której szyny mocowane są w ciągłych kanałach stalowych lub betonowych za pomocą sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast. Sprężyste podparcie szyny zapewnia stabilność toru na prostej i w łuku, a pionowe ugięcie pod obciążeniem suwnicy nie przekracza 1 mm.
System jest stosowany w konstrukcjach bezpodsypkowych z podbudową betonową na podłożu gruntowym o dobrej nośności, lub konstrukcjach z prefabrykowanych płyt betonowych.  Dzięki swojej konstrukcji tor w systemie ERS-CR jest również dostępny dla pojazdów samochodowych.

System ERS-CR jest systemem mocowania szyn dla każdego typu torów podsuwnicowych stosowanych w portach morskich, terminalach przeładunkowych czy zakładach przemysłowych. System ERS-CR jest rozwiązaniem charakteryzującym się długim okresem eksploatacji i niskimi kosztami utrzymania.

Zalety wynikające z zastosowania systemu ERS-CR:

 • dostępność toru nawierzchni szynowej dla pojazdów samochodowych
 • dobre właściwości wibroakustyczne
 • sztywność podparcia zapewniająca ugięcia szyny mniejsze niż 1 mm
 • ciągłe, sprężyste podparcie szyny
 • trwałe uszczelnienie toru odporne na działanie promieni UV i wody
 • niska wysokość konstrukcyjna
 • bardzo dobra izolacja elektryczna
 • niskie koszty utrzymania
 • proste odwodnienie powierzchniowe
 • prosty i szybki montaż

System węzłów kotwiących (system EDF)

System węzłów kotwiących – system EDF jest bezpodsypkowym systemem stosowanym w nawierzchni szynowej, który jest dostarczany jako kompletny system przytwierdzenia szyn.
Podstawę systemu EDF stanowi podkładka żebrowa żeliwna lub z tworzywa sztucznego, do której szyna jest mocowana za pomocą łapek sprężystych typu Skl, przy czym sama podkładka jest sprężyście mocowana do podstawy (betonowa płyta lub cokół), przy wykorzystaniu śrub kotwiących wklejanych w otwory za pomocą klejów z serii Edilon Dex lub Megadur EP 100. System uzupełniają, sprężysta przekładka umieszczona bezpośrednio pod szyną (Edilon EDF Rail Pad) oraz  podkładka umieszczona pod żeliwną podkładką żebrową (Edilon Resilient EDF Pad).

Trwałość i niskie koszty utrzymania nawierzchni oraz łatwa technologia montażu sprawiły, że system EDF jest sprawdzoną w eksploatacji bezpodsypkową konstrukcją nawierzchni szynowej, stosowaną od dziesięcioleci w budownictwie komunikacyjnym i przemysłowym w Europie. System EDF może być stosowany ze wszystkimi profilami szyn Vignole’a oraz umożliwia zabudowę dodatkowych elementów nawierzchni takich jak odbojnice, prowadnice, złącza kompensacyjne i izolowane złącza szynowe. System EDF może być również stosowany w rozjazdach, na kanałach rewizyjnych oraz w strefach przejściowych.

Zalety wynikające z zastosowania systemu EDF:

 • trwałość nawierzchni i niskie koszty jej utrzymania
 • obniżenie wysokości konstrukcyjnej nawierzchni
 • możliwość instalacji metodą „od góry do dołu” lub „od dołu do góry”
 • możliwość dostosowania sztywności podparcia do miejscowych warunków
 • tłumienie drgań
 • możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej
 • swobodny dostęp do szyn i elementów przytwierdzeń mocujących szynę
 • bardzo dobra izolacja elektryczna toru
 • łatwość utrzymania toru w czystości

System zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon LC-L (system LC-L)

Edilon LC-L (Edilon Level Crossing) to bezpodsypkowa zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa stosowana głównie na przejazdach i przejściach dla pieszych, która może być również z powodzeniem stosowana w torach na obiektach przemysłowych. Podstawowym elementem tej nawierzchni jest wielkogabarytowa prefabrykowana płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi. Jako element mocujący szynę w kanałach szynowych stosuje się system szyny w otulinie (system ERS).

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa typu Edilon LC-L może być stosowana na obiektach eksploatowanych w warunkach najcięższego ruchu szynowego i samochodowego – naciski osi pojazdów szynowych do 245 kN i pojazdów samochodowych do 140 kN.  Rozwiązanie to charakteryzuje się dużą wytrzymałością, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, małą zmiennością właściwości eksploatacyjnych elementów systemu w czasie, a także zmniejszeniem oddziaływań dynamicznych wywołanych przez przejeżdżające pojazdy na konstrukcję drogi szynowej i jej otoczenie.

Nawierzchnię wykonaną w systemie Edilon LC-L cechuje prosty i szybki montaż, dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych oraz możliwość zastosowania wielkogabarytowych płyt o długości dobranej optymalnie do długości toru.

Na obiektach przemysłowych, gdzie proces budowy wywołuje zakłócenia szczególnie w ruchu szynowym, skrócenie czasu robót nabiera szczególnego znaczenia. Zintegrowana nawierzchnia kolejowo – drogowa typu Edilon LC-L wymaga minimalnych czasów zamknięć toru potrzebnych na jej wbudowanie. Wykonanie montażu nawierzchni w tym systemie może być zatem ograniczone do minimum.

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa Edilon LC-L jest z powodzeniem stosowana i sprawdzona w  eksploatacji na obiektach przemysłowych w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce.

Zalety wynikające z zastosowania zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon LC-L:

 • dostępność toru nawierzchni szynowej dla pojazdów samochodowych
 • wyeliminowanie nierówności pionowych toru
 • zmniejszenie drgań dzięki ciągłemu, sprężystemu mocowaniu szyn,
 • możliwość ułożenia szyn z dokładnością do 1 mm,
 • równomierne, ograniczone osiadanie toru i jezdni,
 • łatwe odwodnienie w obrębie przejazdu,
 • niskie koszty utrzymania,
 • szybki montaż przejazdu dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych dostarczanych na miejsce budowy,
 • wysoka izolacja elektryczna i ochrona przed prądami błądzącymi
 • ograniczenie emisji hałasu dzięki zakryciu masą zalewową powierzchni bocznych szyny

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl