Zakrycie powierzchni bocznych szyn wpływa korzystnie na tłumienie hałasu oraz umożliwia przejazd pojazdów technicznych do przeglądu i napraw sieci trakcyjnej. Jednym z rozwiązań tego typu jest rozwiązanie polegające na pokryciu torowiska humusem i trawą lub inną niskopienną roślinnością. W rozwiązaniach tych stosuje się odpowiednie profile przyszynowe SEDRA SDS stanowiące otulinę izolacyjną szyny.

Profile podszynowe SEDRA SDS zapewniają odpowiednią sztywność ciągłego podparcia, zmniejszając jednocześnie drgania wywołane przejazdem tramwaju. Ta podnosząca w okresie wiosenno-letnim walory estetyczne torowiska tramwajowego konstrukcja nawierzchni z zabudową trawiastą stanowi perspektywiczne rozwiązanie proekologiczne.

Torowisko tramwajowe z zabudową trawiastą:

Oferowane przez nas systemy ERS i EBS stosowane są także w torowiskach wydzielonych z zabudową nawierzchni torowiska asfaltem. Z powodzeniem przy takim rozwiązaniu pełnią one dodatkowo funkcję dróg awaryjnych np. dla pojazdów ratunkowych lub jako dodatkowy pas ruchu dla komunikacji autobusowej.

Torowisko wydzielone z jezdni z zabudową betonową:

most_poniatowskiego