Torowiska wspólne z jezdnią powinny zapewniać integrację nawierzchni torowej i drogowej. Oferowane przez naszą firmę systemy odpowiadają wymaganiom dostępności obszaru torowiska dla pojazdów samochodowych czego przykładem jest torowisko z mocowaniem szyn w systemie ERS.

Torowisko w systemie ERS spełnia nie tylko wymagania trwałości i wibroizolacyjności konstrukcji nawierzchni obciążonej zarówno ruchem tramwajowym jak i samochodowym, ale również wymagania co do równości i szorstkości nawierzchni stanowiącej jezdnię dla samochodów. Eliminację nierówności jezdni, tak uciążliwych dla pojazdów samochodowych, uzyskuje się dzięki betonowej podbudowie wykonywanej na miejscu budowy lub podbudowie wykonanej z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu Edilon LC-L.

Zastosowanie systemu ERS eliminuje pionowe nierówności toru:

Blokowe podpory szynowe w otulinie (system EBS) mogą być stosowane w torowisku z odkrytymi tokami szynowymi lub też z ich zabudową pełniąc funkcję torowiska wspólnego z jezdnią dostępnego dla pojazdów samochodowych.

rys1

Integrację nawierzchni torowej i drogowej w torowisku z zastosowaniem systemu EBS umożliwia zastosowanie profili przyszynowych SEDRA SDS i podszynowych SEDRA SDS. Profile te stosowane są również w innych konstrukcjach bezpodsypkowych torowisk zapewniając sprężyste połączenie szyny z nawierzchnią jezdni.

torowiska

W torowiskach wspólnych z jezdnią zastosowanie profili przyszynowych i podszynowych SEDRA SDS, tłumi hałas i wibracje oraz zapewnia izolację elektryczną szyn i ich sprężystą separację od zabudowy torowiska betonem asfaltowym czy kostką brukową.

Innym oferowanym przez nas produktem są masy bitumiczne firmy edilon)(sedra stosowane w torowiskach tramwajowych do uszczelniania połączenia lub wypełniania szczeliny pomiędzy główką szyny a zabudową torowiska.