System Edilon LC-L (Level Crossing – Lenght) to zintegrowana bezpodsypkowa nawierzchnia torowo-drogowa stosowana na przejazdach i przejściach dla pieszych. Podstawowym elementem tej nawierzchni jest wielkogabarytowa prefabrykowana płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi. Jako element mocujący szynę w kanałach szynowych stosuje się system szyny w otulinie (system ERS).
System Edilon LC-L jest z powodzeniem stosowany i sprawdzony w eksploatacji w wielu krajach europejskich, w tym również i w Polsce.

Rozwiązanie to spełnia wszystkie wymagania stawiane obecnie konstrukcjom nawierzchni układanych na przejazdach jak również na przejściach dla pieszych. Charakteryzuje się ono dużą wytrzymałością – odpornością na poruszanie się po drogach coraz cięższych pojazdów, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, małą zmiennością właściwości eksploatacyjnych elementów systemu w czasie, a także zmniejszeniem oddziaływań dynamicznych na konstrukcję drogi szynowej i otoczenie, wywołanych przez przejeżdżające pojazdy.

Przejazdy wykonane w systemie Edilon LC-L cechuje prosty i szybki montaż dzięki, zintegrowaniu nawierzchni torowej i drogowej oraz możliwości zastosowania wielkogabarytowych płyt o długości dobranej odpowiednio do długości przejazdu.

Poprzez integrację nawierzchni torowej i drogowej przejazdy typu Edilon LC-L są skutecznym rozwiązaniem nierównomiernego osiadania toru i jezdni zarówno w przekroju poprzecznym jak i w przekroju podłużnym, zwiększając tym samym komfort jazdy i płynność ruchu samochodowego.

Przykładami zastosowań systemu Edilon LC-L w Polsce są następujące przejazdy tramwajowe:

Zalety wynikające z zastosowania systemu Edilon LC-L:

  • wyeliminowanie nierówności pionowych toru
  • zmniejszenie drgań dzięki ciągłemu, sprężystemu mocowaniu szyn
  • możliwość ułożenia szyn z dokładnością do 1 mm
  • równomierne, ograniczone osiadanie toru i jezdni
  • łatwe odwodnienie w obrębie przejazdu
  • niskie koszty utrzymania
  • szybki montaż przejazdu dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych dostarczanych na miejsce budowy
  • wysoka izolacja elektryczna i ochrona przed prądami błądzącymi
  • ograniczenie emisji hałasu dzięki zakryciu masą zalewową powierzchni bocznych szyny