Systemy i wyroby oferowane przez naszą firmę, stosowane na mostach i wiaduktach:

 1. system szyny w otulinie – system ERS
 2. blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS
 3. modułowy system szyny w otulinie  – system ERS-M
 4. maty wibroizolacyjne TRACKELAST
 5. izolacyjne profile i wkładki przyszynowe oraz profile podszynowe

Oferowane systemy i wyroby są powszechnie stosowane i sprawdzone w eksploatacji na mostach i wiaduktach w wielu krajach europejskich, w tym również i w Polsce.

Przykładem zastosowania systemu szyny w otulinie – ERS w Polsce jest:

System szyny w otulinie (Embedded Rail System) jest jednym z rozwiązań stosowanych na mostach i wiaduktach, w którym klasyczne nawierzchnie podsypkowe zastępowane są przez konstrukcje betonowe lub stalowe z wyodrębnionymi, podłużnymi kanałami szynowymi. System ten zapewnia sprężyste, ciągłe mocowanie szyn przy jednoczesnej izolacji elektrycznej toru na całej jego długości. Szyny mocowane są w kanałach betonowych lub stalowych przy wykorzystaniu materiałów zalewowych Edilon Corkelast®, zaś regulacji położenia szyn dokonuje się przez zastosowanie klinów i podkładek regulacyjnych. Tak wykonana otulina zapewnia trwałe i szczelne połączenie między główką szyny i podbudową, a tym samym eliminuje destrukcyjne działanie wody na konstrukcję torowiska tramwajowego.

System ERS jest stosowany w bezpodsypkowych nawierzchniach szynowych na obiektach, gdzie wymagana jest istotna redukcja wibracji i hałasu, powstałych na skutek ruchu pojazdów szynowych. Bardzo dobre tłumienie drgań, mała masa oraz zmniejszona wysokość konstrukcji powodują, że system szyny w otulinie (system ERS) doskonale sprawdza się na obiektach inżynieryjnych.

Zalety wynikające z zastosowania systemu szyny w otulinie – systemu ERS :

 • dobre właściwości wibroakustyczne materiałów Edilon Corkelast®
 • dużo mniejsza masa konstrukcji w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami
 • mniejsza wysokość konstrukcji
 • dobra izolacja elektryczna szyn
 • niskie koszty utrzymania
 • proste powierzchniowe odwodnienia
 • prosty i szybki montaż

Blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS (Embedded Block System) są również z powodzeniem stosowane w bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni na mostach. Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. W systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych, które są zabudowane w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych przy użyciu sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast®. Dwuskładnikowa żywiczna masa Edilon Corkelast®, zapewnia trwałe i sprężyste mocowanie bloków betonowych w gnieździe.

Bardzo dobre rezultaty tłumienia drgań, mała masa oraz zmniejszona wysokość konstrukcji nawierzchni w systemie EBS powodują, że sprawdza się on w konstrukcjach mostowych.

Zalety wynikające z zastosowania blokowych podpór szynowych w otulinie – system EBS:

 • pełna prefabrykacja blokowych podpór szynowych
 • odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, mróz i korozję
 • skuteczne ograniczenie drgań
 • prosta konstrukcja i technologia wykonania podbudowy betonowej
 • możliwość dostosowania właściwości tłumiących do miejscowych warunków
 • skuteczna izolacja elektryczna szyn
 • swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń
 • mała wysokość konstrukcyjna wraz z podbudową
 • niskie koszty eksploatacji
 • prosty montaż toru

W miejscach, gdzie jest wymagana szczególna wibroizolacja skutecznym rozwiązaniem jest  zastosowanie w konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych stanowiących barierę na drodze transmisji drgań. Przy zastosowaniu oferowanych przez naszą firmę rozwiązań istnieje możliwość dostosowania sztywności statycznej i dynamicznej podparcia szyny oraz warstwy wibroizolacyjnej do warunków lokalnych poprzez dobór cech materiałowych i grubości elementów wibroizolacyjnych.

Zalety wynikające z zastosowania mat wibroizolacyjnych TRACKELAST:

 • skuteczne ograniczenie drgań
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań na otoczenie
 • zwiększenie izolacji elektrycznej
 • zwiększenie trwałości nawierzchni