Nawierzchnia szynowa stosowana w metrze powinna zapewnić dobrą izolację elektryczną szyn, która eliminuje powstawanie prądów błądzących, ograniczyć powstawanie drgań i hałasu mających niekorzystny wpływ na otoczenie trasy, jak również zminimalizować przekrój poprzeczy tunelu. Wszystkie te wymagania spełniają systemy nawierzchni szynowych dostarczane przez naszą firmę, z powodzeniem stosowane i sprawdzone w eksploatacji w tunelach metra wielu krajów europejskich.

Systemy i wyroby oferowane przez naszą firmę:

 • system szyny w otulinie ( system ERS – Embedded Rail System)
 • blokowe podpory szynowe w otulinie (system EBS – Embadded Blok System)
 • wibroizolacyjne maty

System szyny w otulinie – ERS (Embedded Rail System) to rozwiązanie, w którym klasyczne nawierzchnie podsypkowe zastępowane są przez konstrukcje betonowe z wyodrębnionymi, podłużnymi kanałami szynowymi. System zapewnia sprężyste, ciągłe mocowanie szyn przy jednoczesnej izolacji elektrycznej toru na całej jego długości.
System ten jest stosowany w bezpodsypkowych nawierzchniach szynowych na odcinkach, gdzie wymagana jest istotna redukcja wibracji, powstałych na skutek ruchu pojazdów szynowych.
Zastosowanie systemu szyny w otulinie – ERS w tunelach zwiększa komfort jazdy podróżujących dzięki właściwościom sprężystym, minimalizuje koszty utrzymania nawierzchni w trakcie jej eksploatacji, a także istotnie podnosi bezpieczeństwo w tunelu dzięki konstrukcji pozwalającej na poruszanie się po niej pojazdów samochodowych. Daje to możliwość szybkiego dostępu służbom ratowniczym do każdego miejsca w tunelu w sytuacjach awaryjnych.

Zalety wynikające z zastosowania systemu ERS:

 • zmniejszona wysokość konstrukcji nawierzchni,
 • zmniejszenie wymiarów poprzecznych tunelu,
 • skuteczne ograniczenie drgań,
 • zwiększony komfort jazdy,
 • zwiększony poziom bezpieczeństwa w tunelu,
 • izolacja elektryczna szyn,
 • prosty system odwadniający.

Blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS (Edilon Embedded Block System) jest bezpodsypkowym systemem konstrukcji nawierzchni. Zapewnia sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. W tym systemie szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych  szynowych podpór blokowych. Szynowe podpory blokowe to betonowe bloki podporowe  zabudowane w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych przy użyciu sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast®. Dwuskładnikowa żywiczna masa Edilon Corkelast®, zapewnia trwałe i sprężyste mocowanie bloków betonowych w gnieździe.
Bardzo dobre rezultaty tłumienia drgań, mała masa oraz zmniejszona wysokość konstrukcji nawierzchni w systemie  EBS powodują, że rozwiązanie to sprawdza się  w tunelach. .
Blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS, oprócz dobrej wibroizolacyjności charakteryzują się uproszczoną, w porównaniu do systemów kotwionych, technologią zabudowy, co pozwala skrócić czas montażu o około 25%. Szybki montaż nawierzchni zapewniony jest dzięki zastosowaniu kompletnych prefabrykowanych szynowych podpór blokowych. Dostarczane na miejsce budowy podpory, po zamocowaniu do nich szyn i regulacji ich położenia, zalewane są betonem podbudowy.

Zalety wynikające z zastosowania systemu EBS w metrze:

 • pełna prefabrykacja szynowych podpór blokowych
 • odporność połączenia na wilgoć, mróz i korozję,
 • skuteczne ograniczenie drgań,
 • możliwość dostosowania właściwości tłumiących do miejscowych warunków,
 • prosty montaż toru,
 • prosta konstrukcja i technologia wykonania podbudowy betonowej,
 • skuteczna izolacja elektryczna szyn,
 • swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń,
 • mała wysokość konstrukcyjna wraz z podbudową,
 • niskie koszty eksploatacji.

W miejscach, gdzie jest wymagana szczególna wibroizolacja, skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie w konstrukcji drogi szynowej wibroizolacyjnych mat stanowiących barierę na drodze transmisji wibracji od nawierzchni do podłoża i dalej poprzez grunt do zabudowy w pobliżu trasy.
Przy zastosowaniu oferowanych przez naszą firmę mat istnieje możliwość dostosowania sztywności dynamicznej nawierzchni do lokalnych wymagań poprzez dobór cech materiałowych i grubości mat.

Zalety wynikające z zastosowania wibroizolacyjnych mat:

 • skuteczne ograniczenie drgań,
 • zwiększenie sprężystości nawierzchni,
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań na otoczenie,
 • zwiększenie izolacji elektrycznej,
 • zwiększenie trwałości nawierzchni.