Firma TINES od ponad dziesięciu lat dostarcza w Polsce kompleksowe rozwiązania w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego – rozwiązania sprawdzone na zagranicznym i krajowym rynku infrastruktury szynowej.

Oferta firmy TINES to konstrukcje nawierzchni kolejowych, torowisk tramwajowych, nawierzchni metra oraz torów podsuwnicowych. Skuteczna izolacja wibroakustyczna to wspólna cecha wyrobów naszych producentów, których zastosowanie istotnie obniża poziom wibracji i hałasu w otoczeniu tras komunikacji szynowej.

Naszym klientom oferujemy pełną informację techniczną, doradztwo, a także wszechstronną pomoc dotyczącą wyboru właściwego systemu i jego wdrożenia. Proponując konkretne rozwiązanie staramy się spełnić wysokie wymagania stawiane przez inwestorów, klientów i użytkowników infrastruktury kolejowej, tramwajowej i metra.
Firma TINES jest producentem nowoczesnych rozwiązań dla budownictwa komunikacyjnego. Nasza oferta obejmuje szeroki asortyment wyrobów stosowanych w konstrukcjach nawierzchni szynowych. Zgodnie z zasadą kompleksowości rozwiązań oferujemy systemy konstrukcyjne nawierzchni kolejowych, tramwajowych, metra i torów podsuwnicowych. Współpracujemy z największymi europejskimi producentami należącymi do grupy James Walker: edilon)(sedra, Tiflex, których wyroby mają ugruntowaną pozycję w tej dziedzinie. Oferowane przez TINES systemy są stosowane od wielu lat w krajach Europy, a także w Polsce, co potwierdzają liczne realizacje.
Misją firmy jest dostarczanie efektywnych rozwiązań na rynek nawierzchni szynowych. Rozwiązania te dobieramy optymalnie pod względem jakości, skuteczności funkcjonal­nej i trwałości eksploatacyjnej. Zapewnia­my pełną informację techniczną, doradztwo oraz wszechstronną pomoc dotyczącą spo­sobu użycia materiałów i instalacji całych systemów. Jesteśmy młodym i energicznym zespołem, łączącym kreatywność z doświad­czeniem. Pracujemy z pasją według nowo­czesnych standardów. Rynek budownictwa komunikacyjnego jest dynamiczny i wyma­gający, dlatego wszyscy nasi pracownicy posiadają wyższe wykształcenie techniczne oraz praktykę w branży.

Powierzone nam zadania wykonujemy pro­fesjonalnie, unikając stereotypów i rutyny w działaniu. Działamy szybko i rzetelnie, bez obaw rozwiązujemy nawet najtrud­niejsze problemy techniczne i logistycz­ne. Mamy świadomość uczestniczenia w powstawaniu obiektów, które będą służyć także przyszłym pokoleniom. Jakość obsłu­gi klienta jest priorytetem w strategii za­rządzania TINES. Satysfakcja i zadowolenie naszych klientów pełnią dla nas kluczową rolę, stanowią fundament budowy wizerun­ku naszej firmy jako partnera świadczącego usługi na najwyższym poziomie.