Podpory szynowe przeznaczone do torowisk zielonych. Oferta TINES obejmuje podpory szynowe (prefabrykowane płyty, belki, bloki) stosowane w nawierzchni torowej o konstrukcji bezpodsypkowej do zabudowy torowiska trawą lub inną roślinnością. Zielone torowiska wprowadzają element przyrody do miejskiej architektury i pozwalają zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną. Do podpór szynowych przeznaczonych do torowisk zielonych oferowanych przez firmę TINES należą:

Prefabrykowane płyty TINES EKO SLAB

TINES EKO SLAB

Prefabrykowane płyty TINES EKO SLAB to podpory szynowe stosowane w nawierzchni torowej o konstrukcji bezpodsypkowej dedykowane do torowisk zielonych. W płycie ukształtowane są kanały do zabudowy szyn. Część środkowa płyty, pomiędzy kanałami szynowymi, jest obniżona tak aby można było wypełnić ją warstwą humusu i trawy.  W płycie  TINES EKO SLAB szyna mocowana jest w kanałach przy użyciu mas zalewowych w tzw.  systemie szyny w otulinie. Zapewnia on szczelność pomiędzy główką szyny i podbudową, a tym samym eliminuje destrukcyjne działanie wody na konstrukcję nawierzchni torowej.

TINES EKO SLAB 2

Wszystkie płyty mają na swojej górnej powierzchni ukształtowany spadek poprzeczny i – od kanałów szynowych na zewnątrz i do wewnątrz płyty, w celu umożliwienia odprowadzenia wody. Dodatkowo na przecięciu osi symetrii płyty, na etapie produkcji wbudowywana jest rura, która odprowadza wodę z części środkowej płyty do ciągu drenarskiego.

Prefabrykowane płyty TINES EKO HASH

TINES EKO HASH

Prefabrykowane płyty TINES EKO HASH to konstrukcja składająca się z prefabrykowanych belek połączonych żelbetowymi żebrami poprzecznymi, które pozwalają na utrzymanie stałego rozstawu kanałów szynowych oraz umożliwiają odwodnienie torowiska. Środkowa część płyty przeznaczona jest do zabudowy warstwy humusu i trawy lub innej roślinności. Szyna mocowana jest w kanałach przy użyciu mas zalewowych w tzw. systemie szyny w otulinie. Zapewnia on szczelność pomiędzy główką szyny i podbudową, a tym samym eliminuje destrukcyjne działanie wody na konstrukcję nawierzchni torowej.

TINES EKO HASH 2

Prefabrykowane belki TINES EKO BEAM

TINES EKO BEAM

Prefabrykowane belki  TINES EKO BEAM  z ukształtowanymi kanałami szynowymi są połączone ze sobą za pomocą stalowych prętów zapewniają utrzymanie stałego rozstawu belek, a co za tym idzie kanałów szynowych w których są mocowane szyny w systemie szyny w otulinie. System ten zapewnia szczelność pomiędzy główką szyny i podbudową, a tym samym eliminuje destrukcyjne działanie wody na konstrukcję nawierzchni szynowej.

TINES EKO BEAM 2

Prefabrykowane bloki BST PLUS

SYSTEM BST PLUS
SYSTEM BST PLUS

Prefabrykowane  bloki BST PLUS to podpory szynowe stosowane w torowisku o konstrukcji bezpodsypkowej umożliwiające zabudowę torowiska zielenią. Prefabrykowane bloki mają w spodniej części bloku wyprowadzone pręty umożliwiające połączenie bloków ze zbrojeniem betonowej podbudowy wylewanej na mokro. Prefabrykowane  bloki BST PLUS  montowane są metodą „od góry do dołu” przy użyciu specjalnych bramek regulacyjnych.

BST PLUS 3

Warianty systemu BST Plus

warianty systemu bst plus

1.Profile z granulatu gumowego , 2. Warstwa humusu, 3. Klej do wklejania profili , 4. Osłona przytwierdzenia, 5. Śruba z podkładką, 6. Łapka Skl, 7. Prowadnica kątowa Wfp, 8. Zasypka z żużla 2/63, 9. Przekładka podszynowa, 10. Prefabrykowany blok żelbetowy BST PLUS, 11. Płyta żelbetowa wylewana na mokro

Warianty systemu BST Plus 2
 1. Profile z granulatu gumowego , 2. Klej do wklejania profili , 3. Warstwa humusu, 4. Śruba z podkładką, 5. Osłona przytwierdzenia, 6. Łapka Skl, 7. Prowadnica kątowa Wfp, 8. Zasypka z żużla 2/6, 9. Przekładka podszynowa, 10. Prefabrykowany blok żelbetowy BST PLUS, 11. Płyta żelbetowa na mokro

Prefabrykowane płyty do torowisk zielonych TINES EKO SLAB, TINES EKO HASH i belki TINES EKO BEAM – ZALETY:

 • skuteczne tłumienie drgań,
 • szybki montaż dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych dostarczanych na miejsce budowy,
 • skuteczna izolacja elektryczna szyn,
 • duża trwałość nawierzchni dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów,
 • dobre odwodnienie torowiska dzięki poprzecznemu spadkowi górnych powierzchni płyt,
 • łatwość zabudowy torowiska trawą lub inną roślinnością w strefie pomiędzy tokami szynowymi,
 • ograniczenie emisji hałasu wtórnego dzięki zakryciu powierzchni bocznych szyny masą zalewową.

Prefabrykowane bloki TINES BST PLUS – ZALETY:

 • odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, niskie temperatury i korozję
 • skuteczne tłumienie drgań oraz hałasu dzięki zastosowaniu profili izolacyjnych oraz pokryciu torowiska humusem i trawą,
 • prosty montaż toru przy użyciu specjalnych bramek montażowych,
 • swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń,
 • łatwość zabudowy nawierzchni trawiastej w strefie pomiędzy tokami szynowymi.