Maty wibroizolacyjne TRACKELAST to nowoczesne rozwiązanie w zakresie redukcji oddziaływań dynamicznych w postaci drgań. W miejscach, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja (zwłaszcza mosty, wiadukty, tunele zlokalizowane w strefach zurbanizowanych) skutecznym rozwiązaniem jest wprowadzanie do konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych stanowiących barierę na drodze transmisji drgań od nawierzchni do podtorza i dalej poprzez grunt do zabudowań w pobliżu trasy.

W zależności od konstrukcji nawierzchni szynowej rozróżniamy maty:

– STM (Slab Track Mats) przeznaczone do konstrukcji bezpodsypkowych (nazywane również matami podtorowymi), do układania pod betonową płytą podbudowy w celu tłumienia drgań pionowych oraz z boków płyty w celu tłumienia drgań poprzecznych,

– SBM (Sub Ballast Mats) przeznaczone do konstrukcji podsypkowych (nazywane również matami podtłuczniowymi), do układania pod warstwą podsypki tłuczniowej, na podłożu podatnym o zalecanym module odkształcenia 120 MPa, w celu zwiększenia jej sprężystości.

Maty wibroizolacyjne TRACKELAST charakteryzują się dużą skutecznością tłumienia wibracji. W zależności od rodzaju materiału użytego do produkcji mat, nasza firma oferuje: maty TRACKELAST RPU Blue i TRACKELAST RPU Orange wykonane z kompozytu poliuretanowego, maty TRACKELAST FSGR550 wykonane z granulatu gumowego, a także maty  TRACKELAST FC z kauczuku komorowego z granulatem korkowym.

trackelast_graf1 trackelast_graf1_opis1 trackelast_graf1_opis2 trackelast_graf2

Maty podtłuczniowe TRACKELAST SBM RPU Blue i FC są zespolone z jednej lub z dwóch stron z warstwą geosyntetyku (wytrzymałej, elastycznej, odpornej na przebicie tkaniny) o grubości 2-3 mm, zabezpieczającej  matę przed uszkodzeniami od podsypki i ostrych fragmentów podłoża.

Maty TRACKELAST STM RPU Blue i Orange są zespolone z dwóch stron z wytrzymałą i elastyczną warstwą geosyntetyku o grubości 0,3 mm, zabezpieczającą matę przed uszkodzeniami od ostrych elementów podłoża i betonowej płyty.

Maty TRACKELAST są produkowane w postaci arkuszy o standardowych wymiarach zróżnicowanych w zależności od odmiany materiałowej:

STM RPU Blue 2000 mm x 1000 mm  grubości: 12, 15, 20, 25, 28, 30 i 35 mm
SBM RPU Blue 2000 mm x 1000 mm grubości: 13, 15, 20, 25, 30 i 35 mm
STM RPU Orange  2000 mm x 1000 mm grubości: 10, 12 i 15 mm
SBM FSGR550  2000 mm x 1000 mm grubości: 11.5, 15, 20, 23, 25 i 30 mm
SBM FC    1100 mm x 1100 mm grubości: 11, 12.5, 13, 19, 25, 29 i 33 mm

Istnieje również możliwość wyprodukowania na zlecenie Zamawiającego mat o innych gabarytach.

Istotną zaletą oferowanych przez nas mat jest to, że materiał z którego są produkowane jest chemicznie neutralny i wykazuje niezmienne parametry niezależnie od temperatury. Zmienna grubość oraz sztywność mat pozwala na zastosowanie ich w szerokim zakresie obciążeń i prędkości pojazdów szynowych przy różnych konstrukcjach nawierzchni.

maty-wibroizolacyjne

Zalety mat wibroizolacyjnych TRACKELAST:

  • dobre właściwości wytrzymałościowe
  • skuteczne tłumienie drgań
  • niska wartość współczynnika przesztywnienie
  • zwiększenie izolacji elektrycznej toru
  • zwiększenie trwałości nawierzchni

TAGI:
maty wibroizolacyjne, tramwaj, tłumienie drgań i hałasu, maty podtorowe, wibroizolacja, izolacja wibroakustyczna.