Masy bitumiczne firmy edilon)(sedra są stosowane w torowiskach tramwajowych jako masy podlewowe do wykonywania sprężystego, ciągłego podparcia szyn oraz do ciągłego uszczelnienia przestrzeni pomiędzy główką szyny a zabudową torowiska (zwykle asfaltową nawierzchnią jezdni). Właściwości adhezyjne i sprężyste mas zależą od ich zastosowania.

Masa SEDRAFER®C (twardo-sprężysty materiał bitumiczny, wzbogacony polimerami i naturalnym asfaltem) przeznaczona jest do wykonywania sprężystego podparcia szyny. Zapewnia równomierne i stabilne położenie szyny oraz tłumienie drgań wywołane przez poruszające się pojazdy szynowe.

 

 

Masa SEDRAFER® BL i SEDRAFER® EXTRA (sprężysto-plastyczny materiał bitumiczny, wzbogacony polimerami).

masybitumiczne

SEDRAPIX® VHK (materiał na bazie związków syntetycznych o dużej zdolności adhezyjnej) jest stosowany do gruntowania elementów betonowych i stalowych w konstrukcjach nawierzchni drogowej, m.in. betonowej, asfaltowej, brukowej, torowej, w budynkach, obiektach inżynierii lądowej i wodnej, tunelach, na mostach, lotniskach, parkingach, stacjach paliwowych, itp. SEDRAPIX® VHK jest również stosowany w celu zwiększenia przyczepności mas SEDRAFER do betonu i stali.

Zalety:

  • zabezpieczenie konstrukcji torowiska przed destrukcyjnym wpływem cieczy i substancji chemicznych
  • dobre właściwości wibroizolacyjne i sprężyste mas
  • ochrona nawierzchni jezdni przed pękaniem

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl

TAGI:
masy bitumiczne do torowisk tramwajowych, ciągłe podparcie szyny, masy podlewowe, torowiska tramwajowe