Zintegrowana nawierzchnia torowo-drogowa Edilon LC-L (Level Crossin-Lenght) to bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni torowej. Podstawowym elementem tej konstrukcji jest prefabrykowana płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi oraz jednoprocentowym pochyleniem poprzecznym powierzchni górnej, które ułatwia odwodnienie toru.

Nawierzchnia typu Edilon LC-L dzięki zintegrowaniu nawierzchni torowej i drogowej jest skutecznym rozwiązaniem problemu nierównomiernego osiadania toru i jezdni oraz tak uciążliwego „klawiszowania” płyt występującego przy zabudowie dotychczas stosowanymi tradycyjnymi płytami. Nawierzchnia torowo-drogowa typu Edilon LC-L spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom nawierzchni układanym w torowiskach. Charakteryzuje się ona dużą odpornością na obciążenia od coraz cięższych pojazdów samochodowych, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, dużą trwałością, a także zmniejszeniem oddziaływań dynamicznych na konstrukcję drogi szynowej i otoczenie, wywołanych przez przejeżdżające pojazdy szynowe.

System ERS zapewnia szczelność pomiędzy główką szyny i podbudową, a tym samym eliminuje destrukcyjne działanie wody na konstrukcję nawierzchni szynowej i drogowej.

 ryslcl

Szerokość : 2,4 m
Wysokość : 0,4 m
Ciężar 1mb : ok. 2000 kg

Prefabrykowane płyty żelbetowe produkowane są dla toru o szerokości 1435 mm i 1000 mm w długościach 1 m, 1.5 m, 3 m i 4 m; stąd ich oznaczenie LC-L1, LC-L1.5, LC-L3, LC-L4. Szyny mocowane są w kanałach szynowych  w systemie szyny w otulinie (system ERS).

W naszym asortymencie znajdują się płyty o szerokości 2,4 m; 2,2 m; 2,0 m; 1,75 m oraz grubości 0,4 m i 0,35 m.

Wyróżniającą cechą nawierzchni typu Edilon LC-L jest krótki czas jej wbudowania (nawet w ciągu jednodobowych zamknięć torowych). Wynika to m.in. z prefabrykacji elementów i zastosowania płyt o długościach dostosowanych do warunków lokalnych.

Nawierzchnia torowo-drogowa typu Edilon LC-L to rozwiązanie, które spełnia obecne i przyszłe wymagania wszystkich użytkowników. Jest to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo ruchu, wymagające minimalnych nakładów na utrzymania oraz wydłużające żywotność nawierzchni przy jednoczesnym zachowaniu jej wysokich parametrów eksploatacyjnych.

lcl2

Szczegóły mocowania szyn w prefabrykowanej płycie żelbetowej typu Edilon LC-L

 1. sprężysta otulina szyny – masa zalewowa Edilon Corkelast®
 2. powierzchnia zagruntowana materiałem Edilon Primer U90WB
 3. powierzchnia pokryta materiałem Edilon Primer 21 zwiększającym przyczepność masy zalewowej
 4. klin służący do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie poziomej
 5. wewnętrzna wkładka komorowa Edilon Fillerblock
 6. zewnętrzna wkładka komorowa Edilon Fillerblock
 7. podkładki podszynowe do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie pionowej
 8. ciągła, sprężysta przekładka podszynowa Edilon Resilient Strip
 9. klej Edilon Dex-G do wklejenia przekładki podszynowej
 10. szyna

Zastosowanie:

Zintegrowana nawierzchnia torowo-drogowa typu Edilon LC-L może być stosowana w torowiskach jedno – lub wielotorowych na odcinkach prostych i w łukach, w torowiskach wspólnych z jezdnią lub w torowiskach wydzielonych, na przejazdach tramwajowych i przejściach dla pieszych. Nawierzchnia torowo-drogowa typu Edilon LC-L może być stosowana na torowiskach eksploatowanych w warunkach najcięższego ruchu drogowego.

Zalety systemu Edilon LC-L:

 • eliminacja nierówności pionowych toru
 • redukcja drgań dzięki ciągłemu, sprężystemu mocowaniu szyn
 • możliwość położenia szyn z dokładnością do 1 mm
 • równomierne, ograniczone osiadanie toru i jezdni
 • łatwe odwodnienie nawierzchni
 • niskie koszty utrzymania
 • prosty i szybki montaż, dzięki zastosowaniu  elementów  prefabrykowanych dostarczanych na miejsce budowy
 • wysoka izolacja elektryczna i skuteczna ochrona przed prądami błądzącymi

 

Prezentacja systemu

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl

TAGI:
Przejazdy tramwajowe, prefabrykowane płyty przejazdowe, system LC-L, tramwaj, system przejazdów tramwajowych, płyty żelbetowe dla torowisk tramwajowych.