Blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS są bezpodsypkowym systemem konstrukcji nawierzchni szynowej.  Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem.

W systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych zabudowanych w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych przy użyciu sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast®. Dwuskładnikowa żywiczna masa Edilon Corkelast® zapewnia trwałe i sprężyste mocowanie bloków podporowych w gnieździe.

ebsrys2

 1. otulina bloku podporowego – masa zalewowa Edilon Corkelast®
 2. powłoka gruntująca z materiału Edilon Primer U90WB
 3. dybel śrubowy
 4. prefabrykowany betonowy blok podporowy
 5. prefabrykowane gniazdo bloku podporowego
 6. prowadnica kątowa
 7. łapka sprężysta
 8. śruba
 9. przekładka podszynowa

 

Duża sprężystość podparcia i mocowania szyn wpływa korzystnie na przenoszenie pionowych i poziomych obciążeń od kół zmniejszając m.in. zużycie szyn. Zamiast podlewu pod betonowym blokiem podporowym może być zastosowana sprężysta podkładka wibroizolacyjna zapewniająca wymaganą sztywność statyczną przytwierdzenia.

System EBS może być stosowany ze wszystkimi profilami szyn Vignole’a lub szyn rowkowych, które są mocowane na betonowym bloku przy wykorzystaniu jednego z wielu systemów przytwierdzeń.

System EBS zapewnia wystarczającą stabilność toru na odcinkach prostych i na łukach. Zalecany rozstaw blokowych podpór szynowych to 600 – 650 mm. Dopuszcza się zwiększenie rozstawu podpór np. na odcinkach prostych i na łukach, gdzie występuje przechyłka do 30 mm, ale tylko na odcinkach poza strefą oddziaływania dylatacji podbudowy lub złączy szynowych. Maksymalny rozstaw podpór uzależniony jest od prędkości i nacisków na oś oraz przyjętego dopuszczalnego ugięcia szyny.

Trwałość i znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania nawierzchni oraz łatwa technologia montażu sprawiły, że system EBS jest sprawdzoną w eksploatacji bezpodsypkową konstrukcją nawierzchni szynowej, stosowaną w torowiskach tramwajowych.

Zastosowanie:

System EBS może być stosowany w wydzielonych torowiskach tramwajowych lub torowiskach wspólnych z jezdnią (dodatkowo z zabudową toru). Jest to system przeznaczony do stosowania w bezpodsypkowych konstrukcjach z podbudową betonową na podłożu gruntowym o dobrej nośności.

Zalety systemu EBS:

 • pełna prefabrykacja szynowych podpór blokowych
 • odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, niskie temperatury i korozję
 • skuteczne tłumienie drgań
 • możliwość dostosowania właściwości tłumiących do miejscowych warunków
 • prosty montaż toru
 • prosta konstrukcja i technologia wykonania podbudowy betonowej
 • skuteczna izolacja elektryczna szyn
 • swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń
 • mała wysokość konstrukcyjna wraz z podbudową
 • niskie koszty eksploatacji
Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl
TAGI:
system EBS, blokowe podpory szynowe, tramwaj, sprężyste przenoszenie obciążeń.