Budowa i modernizacja torowisk tramwajowych z zasady jest związana z zakłóceniami ruchu tramwajowego i drogowego w miastach. Skrócenie czasu budowy lub modernizacji infrastruktury tramwajowej przekłada się wprost na obniżenie strat społecznych związanych z zakłóceniami komunikacji. Można to uzyskać stosując proste pod względem konstrukcyjnym powtarzalne rozwiązania jakimi są elementy prefabrykowane.

Płyta podbudowy z ukształtowanymi kanałami szynowymi dla systemu ERS może być wykonywana za pomocą rozściełacza do betonu, co istotnie skraca czas montażu. Wydajność takiej maszyny obsługiwanej przez doświadczonego operatora wynosi 200 – 300 m toru na dzień. Maszyna przystosowana jest do układania podbudowy dla pojedynczego lub podwójnego toru.

System szyny w otulinie wraz z prefabrykowaną płytą Edilon LC-L z powodzeniem stosowany jest w torowiskach wspólnych z jezdnią, na przejazdach i przejściach dla pieszych, gdzie proces budowy stanowi zakłócenie ruchu zarówno tramwajowego jak i samochodowego. Skrócenie czasu robót nabiera tutaj szczególnego znaczenia.

 DSC_0642

System ERS charakteryzuje się prostą regulacją położenia szyny w płaszczyźnie pionowej i poziomej, z dokładnością do 1 mm, za pomocą klinów i podkładek regulacyjnych o różnej grubości.

Blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS oprócz dobrej wibroizolacyjności charakteryzuje się szybkim montażem torowiska, który w porównaniu do systemów kotwionych bazujących na wierceniu w betonowej podbudowie otworów na śruby kotwiące, wykazuje ok. 25% krótszy czas realizacji. Skrócenie tego czasu zapewnia stosowanie kompletnych prefabrykowanych blokowych podpór szynowych. Dostarczane na miejsce budowy podpory, po zamocowaniu do nich szyn i regulacji położenia całych toków szynowych, zalewane są betonem podbudowy.