Powszechnie znanym rozwiązaniem zapewniającym integrację nawierzchni torowej i drogowej są torowiska wspólne z jezdnią. Oferowane przez naszą firmę systemy odpowiadają wymaganiu dostępności obszaru torowiska dla pojazdów samochodowych czego przykładem jest torowisko z mocowaniem szyn w systemie ERS.

Torowisko w systemie ERS spełnia nie tylko wymagania trwałości i wibroizolacji konstrukcji nawierzchni obciążonej zarówno ruchem tramwajowym jak i samochodowym, ale również wymagania co do równości i szorstkości nawierzchni stanowiącej jezdnię dla samochodów. Eliminację nierówności jezdni, tak uciążliwych dla pojazdów samochodowych, uzyskuje się dzięki betonowej podbudowie wykonywanej na miejscu budowy lub dzięki podbudowie wykonanej z prefabrykowanych płyt żelbetowych (Edilon LC-L). Dzięki takim rozwiązaniom obciążenie torowiska rozkładane jest równomiernie. Zastosowanie systemu ERS eliminuje pionowe nierówności toków szynowych.

integracja_nawierzchni

Blokowe podpory szynowe w otulinie (system EBS) mogą być stosowane w torowisku z odkrytymi tokami szynowymi, lub też z ich zabudową pełniąc funkcję torowiska wspólnego z jezdnią dostępnego dla pojazdów samochodowych.

Integrację nawierzchni torowej i drogowej w torowisku z zastosowaniem systemu ERS-M umożliwia zastosowanie profili przyszynowych SEDRA SDS i podszynowych SEDRA SDS. Profile te stosowane są również w innych konstrukcjach bezpodsypkowych zapewniając sprężyste połączenie szyny z nawierzchnią jezdni.

DSC_0612