Zakrycie szyn wpływa korzystnie na tłumienie hałasu oraz umożliwia przejazd pojazdów technicznych do przeglądu i napraw sieci trakcyjnej. Jednym z rozwiązań tego typu jest rozwiązanie polegające na pokryciu torowiska humusem i trawą lub inną niskopienną roślinnością. W rozwiązaniach tych stosuje się odpowiednie profile przyszynowe SEDRA SDS stanowiące otulinę izolacyjną szyny.

Profile podszynowe SEDRA SDS zapewniają odpowiednią sztywność ciągłego podparcia, zmniejszając jednocześnie wibracje wywołane przejazdem tramwaju. Ta podnosząca w okresie wiosenno-letnim walory estetyczne torowiska tramwajowego konstrukcja nawierzchni z zabudową trawiastą stanowi perspektywiczne rozwiązanie proekologiczne.

Systemy konstrukcji nawierzchni szynowych pozwalają na poprawę estetyki torowisk tramwajowych, między innymi poprzez trawiastą zabudowę, zwiększając równocześnie aktywną biologicznie powierzchnię w miastach. Zastosowanie odpowiednich profili przyszynowych stanowiących otulinę szyny stanowi izolację elektryczną szyn przed prądami błądzącymi, a dodatkowo pokrycie torowiska humusem porośniętym trawą lub niskopienną zielenią przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu i wpisuje się w koncepcję urbanistyczną miasta nadając jej proekologiczny charakter zielonego torowiska.