System szyny w otulinie (System ERS – Embedded Rail System) to rozwiązanie mocowania szyn w konstrukcji bezpodsypkowej, które zastępuje klasyczne systemy przytwierdzenia szyn.

Szyny mocowane są w betonowych lub stalowych kanałach szynowych masą zalewową na bazie żywicy poliuretanowej Edilon Corkelast®, która po utwardzeniu stanowi jednocześnie sprężystą otulinę szyny. Ciągłe sprężyste podparcie szyny zapewnia przekładka podszynowa Edilon Resilient Strip przyklejana pod stopką szyny na dnie kanału szynowego. Dzięki wysokiej przyczepności masy zalewowej do betonu i stali zbędne jest bezpośrednie przytwierdzanie szyn do płyty lub konstrukcji stalowej za pomocą kotew lub innych akcesorii.
System szyny w otulinie (system ERS) zapewnia ciągłe podparcie szyny, sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie wibracji oraz hałasu wywołanych ich przejazdem.

wiadukty01

 1. sprężysta otulina szyny – masa zalewowa Edilon Corkelast®
 2. powierzchnia zagruntowana materiałem Edilon Primer U90WB
 3. powierzchnia pokryta materiałem Edilon Primer 21 zwiększającym przyczepność masy zalewowej
 4. klin do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie poziomej
 5. element  mocujący rurę z PCV
 6. rura z PCV  zmniejszająca zużycie masy zalewowej, mogąca pełnić  funkcję kanału na kable teletechniczne
 7. podkładka klinowa zapewniająca pochylenie szyny  (1:20 lub 1:40)
 8. podkładki podszynowe do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie pionowej
 9. ciągła, sprężysta przekładka podszynowa Edilon Resilient Strip
 10. klej Edilon Dex-G do wklejenia przekładki podszynowej
 11. materiał uszczelniający Edilon Ediseal

System szyny w otulinie (System ERS) zapewnia założoną w projekcie sztywność podparcia szyn odpowiednio do warunków lokalnych i związane z tym ich pionowe ugięcie, poprzez dobór odpowiedniej sztywności masy zalewowej Edilon Corkelast® i ciągłej przekładki podszynowej. Trwałość, łatwa technologia montażu i zmniejszenie kosztów utrzymania nawierzchni sprawiły, że system szyny w otulinie jest sprawdzonym i stosowanym od kilkudziesięciu lat rozwiązaniem.

Zastosowanie:

System ERS jest systemem mocowania szyn przeznaczonym do zastosowania w bezpodsypkowej nawierzchni szynowej. System ten może być stosowany w nawierzchni szynowej na kolejach naziemnych i podziemnych, zwłaszcza na tych odcinkach, na których istotne jest zredukowanie wibracji i poziomu hałasu generowanych wskutek ruchu pojazdów szynowych. Stosowany jest on m.in. na stalowych lub betonowych obiektach mostowych, w tunelach, w halach, czy w obrębie placów załadunkowych itp..
System ten wraz z prefabrykowaną płytą żelbetową typu Edilon LC-L może być stosowany również jako zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa na przejazdach, przejściach dla pieszych,
w halach lub w obrębie placów załadunkowych.
Rozwiązanie to może być zastosowane ze wszystkimi profilami szyn Vignole’a i profilami specjalnymi, dla maksymalnych nacisków osi do 245 kN.

Zalety systemu ERS:

 • ograniczenie emisji hałasu dzięki zakryciu masą zalewową powierzchni bocznych szyny,
 • redukcja wibracji transmitowanych do otoczenia trasy,
 • eliminacja ugięcia wtórnego szyny stanowiącego jedno ze źródeł wzbudzenia drgań w układzie pojazd-tor,
 • eliminacja potrzeby bezpośredniego przytwierdzenia szyny, dzięki wysokiej i trwałej przyczepności masy zalewowej do betonu i stali,
 • zapewnienie skutecznej izolacji elektrycznej szyny,
 • trwałość nawierzchni dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i zapewnieniu szczelnego połączenia szyny z podbudową za pomocą otuliny o wysokiej przyczepności,
 • dokładna regulacja położenia szyny w trakcie montażu, dzięki zastosowaniu klinów i podkładek regulacyjnych,
 • prosty technologicznie i szybki montaż toru,
 • mała wysokość konstrukcyjna nawierzchni wraz z podbudową.

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl