Wibroizolacyjne maty STM (Slab Track Mats) to nowoczesne rozwiązanie w zakresie redukcji oddziaływań dynamicznych w postaci drgań. Stosowane są one w bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni szynowych przede wszystkim tam, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja.

Są one układane pod betonową płytą podbudowy w celu tłumienia pionowych drgań materiałowych (wibracji) oraz z boków tej konstrukcji w celu tłumienia drgań poprzecznych transmitowanych od toru do otoczenia trasy. Dodatkowo maty zabezpieczane są warstwą nieprzepuszczalną (np. folią) przed wylewanym betonem.

Wyrób ten jest także dobrym izolatorem elektrycznym zapewniającym wymaganą kondunktancję szyna-ziemia.
Maty te charakteryzują się dużą skutecznością tłumienia wibracji. W zależności od rodzaju materiału użytego do produkcji mat, nasza firma oferuje: maty TRACKELAST BLUE i ORANGE wykonane z materiału poliuretanowego, maty TRACKELAST FSGR wykonane z granulatu gumowego, a także maty TRACKELAST FC z kauczuku komorowego z granulatem korkowym.

Istotną zaletą oferowanych przez nas mat jest także to, że materiał z którego są produkowane jest chemicznie neutralny i wykazuje niezmienne parametry niezależnie od temperatury. Zmienna grubość oraz sztywność mat pozwala na zastosowanie ich w szerokim zakresie obciążeń i prędkości pojazdów szynowych przy różnych konstrukcjach nawierzchni.

STM RPU Blue 2000 mm x 1000 mm  grubości: 12, 15, 20, 25, 28, 30 i 35 mm
SBM RPU Blue 2000 mm x 1000 mm grubości: 13, 15, 20, 25, 30 i 35 mm
STM RPU Orange  2000 mm x 1000 mm grubości: 10, 12 i 15 mm
SBM FSGR550  2000 mm x 1000 mm grubości: 11.5, 15, 20, 23, 25 i 30 mm
SBM FC    1100 mm x 1100 mm grubości: 11, 12.5, 13, 19, 25, 29 i 33 mm

 stm

Przykład zastosowania wibroizolacyjnej maty  w konstrukcji nawierzchni bezpodsypkowej

Zalety mat wibroizolacyjnych TRACKELAST:

  • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
  • skuteczne tłumienie drgań
  • niska wartość współczynnika przesztywnienia dynamicznego
  • maksymalne naciski osi do 245 kN
  • zwiększenie izolacji elektrycznej toru
  • zwiększenie trwałości nawierzchni

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl