Blokowe podpory szynowe w otulinie – EDILON Corkelast EBS są bezpodsypkowym systemem konstrukcji nawierzchni szynowej.  Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem.

W  systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych  betonowych bloków podporowych zabudowanych w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych przy użyciu sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast®. Dwuskładnikowa żywiczna masa Edilon Corkelast® zapewnia trwałe i sprężyste mocowanie bloków podporowych  w gnieździe.

Karta systemu

System EBS – Szynowe podpory blokowe

Prezentacja multimedialna

System EBS

Filmy

Betonowy blok podporowy na którym jest zabudowany systemem sprężystego przytwierdzenia szyn, spełnia wymagania wytrzymałościowe tak, jak dla podkładu dwublokowego. Masa betonowego bloku podporowego zapewnia małą wartość współczynnika przesztywnienia dynamicznego, co wpływa korzystnie na przenoszenie pionowych i poziomych obciążeń od kół zmniejszając m.in. zużycie faliste szyn. Zamiast podlewu pod betonowym blokiem podporowym może być zastosowana sprężysta podkładka wibroizolacyjna. System zapewnia wymaganą sztywność betonowego bloku podporowego  oraz związane z tą sztywnością pionowe ugięcie szyn nie większe niż 1,0 mm.

Blokowa podpora szynowa w otulinie  – wariant z prefabrykowanym gniazdem betonowym

ebsrys1

 1. otulina bloku podporowego – masa zalewowa Edilon Corkelast®
 2. prefabrykowane gniazdo bloku podporowego
 3. prefabrykowany betonowy blok podporowy
 4. dybel śrubowy
 5. prowadnica kątowa
 6. przekładka podszynowa
 7. łapka sprężysta
 8. śruba
 9. szyna
 10. sprężysta podkładka wibroizolacyjna

System zapewnia wystarczającą stabilność szyny na odcinkach prostych toru i na łukach. Zalecany rozstaw podpór blokowych to 600 – 650 mm. Dopuszcza się zwiększenie rozstawu podpór np. na odcinkach prostych i na łukach, gdzie występuje przechyłka do 30 mm, ale tylko na odcinkach poza strefą oddziaływania dylatacji podbudowy lub złącz szynowych. Maksymalny rozstaw podpór uzależniony jest od prędkości i nacisków osi oraz przyjętego dopuszczalnego ugięcia szyn.

Blokowa podpora szynowa w otulinie – wariant z gniazdem stalowym

Wybór szczegółowych rozwiązań i sposobu montażu zależy od miejscowych uwarunkowań i doświadczeń.
Nawierzchnia z zastosowaniem blokowych podpór szynowych w otulinie z powodzeniem jest stosowana i eksploatowana w wielu krajach Europy Zachodniej. Konstrukcję nawierzchni w systemie EBS wykorzystano m.in. jako standardowe rozwiązanie nawierzchni w Metrze Madryckim. Dzięki tej realizacji, z zastosowaniem systemu EBS zapewniającego nieskomplikowany i szybki montaż nawierzchni, uzyskano nawierzchnię o dużej trwałości, wymagającej minimalnych nakładów na utrzymanie.
System EBS może być stosowany ze wszystkimi profilami szyn Vignole’a i dodatkowymi elementami nawierzchni takimi jak odbojnice i prowadnice jak również w rozjazdach. Szyny są mocowane sprężyście do bloku betonowego przy wykorzystaniu jednego z wielu systemów przytwierdzeń dopuszczonych do eksploatacji na danych kolejach:

ebsrys3

Zastosowanie:

System stosowany jest przy naciskach osi do 175 kN. Może on być zastosowany w kolejach podziemnych, w konstrukcjach bezpodsypkowych z podbudową betonową na podłożu gruntowym o dobrej nośności.

Zalety systemy EBS:

 • pełna prefabrykacja szynowych podpór blokowych
 • odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, niskie temperatury i korozję
 • skuteczne tłumienie drgań
 • możliwość dostosowania właściwości tłumiących do miejscowych warunków
 • prosty montaż toru
 • prosta konstrukcja i technologia wykonania podbudowy betonowej
 • skuteczna izolacja elektryczna szyn
 • swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń
 • mała wysokość konstrukcyjna wraz z podbudową
 • niskie koszty eksploatacji

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl

Metro Warszawskie