Narastanie nierówności toru w czasie jest  charakterystyczną cechą podsypkowych konstrukcji nawierzchni szynowych, wymuszającą konieczność okresowej regulacji położenia toru. Pociąga to za sobą wzrost kosztów utrzymania i wywołuje zakłócenia w eksploatacji spowodowane koniecznością zamknięć toru na czas robót. Eliminacja tej niedogodności eksploatacyjnej skłania do stosowania bezpodsypkowych konstrukcji nawierzchni, które tylko w niewielkim stopniu są podatne na narastanie nierówności toru.

Nakłady na utrzymanie nawierzchni bezpodsypkowej są znacząco niższe od kosztów utrzymania nawierzchni podsypkowej. Nowoczesne rozwiązania stosowane w bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni szynowej zmniejszające oddziaływania  dynamiczne pomiędzy torem i pojazdem szynowym, dzięki czemu zarówno komfort jazdy, jak i zużycie szyn i kół pojazdów  szynowych są ograniczone, są podstawową ofertą naszej firmy.

trwalosc_nawierzchni

Do rozwiązań tych należą:

  • system szyny w otulinie (system ERS – Embedded Rail System)
  • blokowe podpory szynowe w otulinie (system EBS – Embedded Block System)
  • maty wibroizolacyjne TRACKELAST

Na trwałość oferowanych rozwiązań wpływa przede wszystkim wysoka jakość stosowanych materiałów i wyrobów (masy zalewowe, ciągłe przekładki podszynowe z kompozytów poliuretanowych, maty wibroizolacyjne), jak również duża wytrzymałość elementów betonowych (płyty betonowe wylewane -na miejscu wbudowania, bloki i gniazda betonowe). Stosowane rozwiązania są stale doskonalone na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych, analiz teoretycznych i badań laboratoryjnych.

trwalosc_nawierzchni2

Metro Warszawskie