Ruch pojazdów szynowych  wywołuje drgania powietrzne i materiałowe niekorzystnie odbierane w otoczeniu linii metra jako hałas i wibracje.

Drgania przenoszą się na konstrukcję budynków w sąsiedztwie źródła wibracji, którym jest linia metra, a także na ludzi przebywających w tych budynkach. Przejazdy pojazdów szynowych stanowią także źródło drgań wpływających bezpośrednio na stan nawierzchni oraz obiekty infrastruktury tj. tunele. Eliminacja lub znaczne ograniczenie tych niekorzystnych oddziaływań jest możliwe dzięki zastosowaniu w nawierzchni szynowej oferowanych przez naszą firmę systemów ERS i EBS oraz mat wibroizolacyjnych TRACKELAST.

trwalosc_nawierzchni

II linia metra warszawskiego

Sprężyste posadowienie szyny ogranicza wzbudzanie drgań pojazdu, a zwłaszcza drgań tarczy koła, stanowiących jedno z głównych źródeł emisji hałasu oraz drgania samej szyny. Istotnym czynnikiem ograniczającym emisję drgań akustycznych w tym przypadku jest zakrycie powierzchni bocznych za pomocą otuliny z trwale elastycznej żywicy Edilon Corkelast®. Dzięki takiemu rozwiązaniu w systemie ERS, gdzie sprężysta otulina stanowi zarówno ciągłe podparcie, eliminujące ugięcia wtórne (źródło drgań), jak i przytwierdzenie szyny – uzyskano korzystny model pracy nawierzchni i dobre tłumienie drgań i hałasu.

I-linia-Metra-Warszawskiego-EBS-Tines-SA

I linia metra warszawskiego

W miejscach, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja skutecznym rozwiązaniem jest wprowadzanie do konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych stanowiących barierę na drodze transmisji wibracji od nawierzchni do podtorza i dalej poprzez grunt do zabudowań w pobliżu trasy. Stosowanie mat wibroizolacyjnych ma na celu tłumienie pionowych drgań materiałowych oraz drgań poprzecznych transmitowanych od toru do otoczenia trasy.
W oferowanych przez naszą firmę systemach istnieje możliwość dostosowania do warunków lokalnych sztywności statycznej i dynamicznej, charakteryzującej sprężyste podparcie, poprzez dobór cech materiałowych i grubości elementów wibroizolacyjnych.

 metro_tlumienie_drgan2

Więcej o systemie podpór blokowych EBS >>