Stosowane w metrze zasilanie pociągów prądem stałym wymaga skutecznej ochrony przed prądami błądzącymi. Z tego powodu nawierzchnia szynowa charakteryzować się musi niską rezystancją, która jest miarą oporu czynnego, z jakim element nawierzchni przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego.

Przy dużej rezystancji sieci powrotnej, na końcach odcinków zasilania występuje duża różnica napięcia między szynami a ziemią oraz upływ prądu do ziemi. Izolacja elektryczna szyn eliminuje powstawanie prądów błądzących, a co za tym idzie korozję elementów stalowych znajdujących się w pobliżu toru. Wysoka izolacyjność elektryczna mas zalewowych Edilon Corkelast® i wibroizolacyjnych mat (materiały te spełniają wymagania stawiane przez normę PN-EN 501222-1:2002) ma szczególne znaczenie przy ich stosowaniu w tunelach i na stacjach.

metro_ograniczenie_pradow