Zagadnienie bezpieczeństwa miało w metrze zawsze charakter priorytetowy. Kluczowym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie ma trwałość i wytrzymałość konstrukcji nawierzchni oraz niezmienność geometrii toru.

 metro_bezpieczenstwo_ruchu

Wysoka wytrzymałość elementów betonowych – płyt wylewanych na mokro (system szyny w otulinie – ERS) lub prefabrykowanych blokowych podpór szynowych w otulinie (system EBS), jak również zastosowanych w tych rozwiązaniach elastomerów spełnia te wymagania. Oferowane przez naszą firmę systemy zapewniają niezmienne położenie szyn względem siebie w trakcie eksploatacji zapewniając stałą szerokość toru, jak również eliminują poziome i pionowe nierówności toru oraz przemieszczenia podłużne toków szynowych. Zwiększenie trwałości i zapewnienie niezmienności układu geometrycznego toru, nie tylko ogranicza dynamiczne oddziaływania między taborem a torem, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczne poruszanie się po nim pojazdów szynowych. W przypadku  wystąpienia pęknięcia szyny w torze z zastosowaniem systemu ERS, jego skutki nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa bowiem szyna otulona żywicą nie przemieszcza się, zachowując ciągłość niezbędną do przeprowadzenia koła.