System szyny w otulinie dla torów podsuwnicowych (system ERS-CR) to rozwiązanie mocowania szyn w konstrukcji bezpodsypkowej, które zastępuje klasyczne systemy przytwierdzenia szyn podsuwnicowych. Jest on oparty na technologii szyny w otulinie, gdzie szyny mocowane są w betonowych lub stalowych kanałach szynowych masą zalewową na bazie żywicy poliuretanowej Edilon Corkelast®, która po utwardzeniu stanowi jednocześnie sprężystą otulinę szyny.

Powszechnie stosowane rozwiązania przytwierdzeń szyn podsuwnicowych uniemożliwiają poruszanie się pojazdów samochodowych w obrębie nawierzchni szynowej. Zastosowanie mocowania szyn w systemie ERS pozwala na integracje konstrukcji nawierzchni kolejowej i samochodowej zapewniając swobodny dostęp obszaru toru dla pojazdów samochodowych, co jest wymagane szczególnie w przypadku torów na terenie zakładów przemysłowych.

Kanał szynowy może być wykonany jako betonowy lub stalowy (zintegrowany ze zbrojeniem płyty) w betonowej płycie wylewanej na mokro lub ukształtowany w płycie prefabrykowanej. System ten w szczególnych przypadkach może być także zastosowany w stalowym kanale stanowiącym odrębną konstrukcję od betonowej płyty podbudowy (np. kanał stalowy przymocowany do płyty betonowej). System pozwala na zabudowę toru nawierzchnią asfaltową (przy zabezpieczeniu ścian kanałów stalowymi kątownikami).

ebs_cr

 1. sprężysta otulina szyny – masa zalewowa Edilon Corkelast®
 2. powierzchnia zagruntowana materiałem Edilon Primer U90WB
 3. powierzchnia pokryta materiałem Edilon Primer 21 zwiększającym przyczepność masy zalewowej
 4. podkładki podszynowe do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie pionowej
 5. szyna
 6. kanał szynowy

Mocowanie szyn w systemie ERS-CR to także gwarancja izolacji elektrycznej toru, szczelności nawierzchni oraz odporności na działanie substancji chemicznych tj. olei, smarów, kwasów czy promieniowania UV.

Zastosowanie:

System ERS-CR może być stosowany z różnymi profilami szyn przeznaczonymi do zastosowania na danych liniach przemysłowych i podsuwnicowych (np. 49 E1, 60 E1, A45-A150 etc.)

Zastosowany z szynami A75-A150 zapewnia sprężyste ich mocowanie w kanałach szynowych dla obciążeń od suwnic z nominalnym naciskiem koła do 70 ton (odpowiadającemu kategorii największych obciążeń zgodnie z normą DIN 15070). Dodatkowe testy wykazały, że system przy zastosowaniu profilu szyny A150 może być stosowany przy naciskach do 150 ton. W torach podsuwnicowych zaleca się mocowanie szyn w płycie podbudowy z ukształtowanymi w niej kanałami. Przy naciskach koła powyżej 100 ton i w szczególnych przypadkach stosuję się kanały stalowe zintegrowane z płytą podbudowy (zatopione w płycie) lub do niej zamocowane jako niezależny element.

W przypadku zastosowania systemu ERS-CR zaleca się pozostawienie na obu końcach toru po 1,5 metrowym odcinku, który nie będzie poddawany obciążeniom od kół suwnicy. Zapewni to swobodną rozszerzalność końców szyn wynikającą z obciążeń termicznych. Ponadto kanał szynowy powinien być przedłużony, z każdej strony odcinka toru o 20 cm w stosunku do długości szyny z uwagi na podłużne przemieszczenia szyn.

Zalety systemu:

 • zwiększenie żywotności szyny,
 • mniejsze zużycie powierzchni tocznej szyny,
 • lepsza współpraca koła z szyną,
 • zauważalna redukcja hałasu spowodowanego toczeniem się kół,
 • eliminacja potrzeby użycia wkrętów, śrub, zacisków lub sprężyn,
 • dobra ochrona przed korozją szyn,
 • proste odwodnienie nawierzchni,
 • prostą i niewymagającą czynności utrzymaniowych nawierzchnię,
 • stabilne położenie szyny, wysoki opór na przemieszczenia podłużne szyny,
 • mała wysokość konstrukcji nawierzchni,
 • łatwy montaż,
 • minimalne koszty utrzymania nawierzchni,
 • trwałość konstrukcji ok. 30 lat,
 • prosta wymiana szyny.

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl

TAGI:
mocowanie suwnic, tory podsuwnicowe, torowiska suwnic