Nawierzchnia kolejowo – drogowa typu Edilon LC-L to bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni na przejazdach i przejściach dla pieszych, która może być również z powodzeniem stosowana w torach na terenie zakładów przemysłowych. Jej podstawowym elementem jest prefabrykowana płyta żelbetowa. W płycie tej są ukształtowane kanały szynowe, w których są mocowane szyny z zastosowaniem systemu ERS.

Nawierzchnia typu Edilon LC-L dzięki zintegrowaniu nawierzchni szynowej i drogowej jest skutecznym rozwiązaniem problemu nierównomiernego osiadania toru i jezdni oraz tak uciążliwego klawiszowania płyt występującego przy zabudowie toru płytami tradycyjnymi. Charakteryzuje się ona dużą odpornością na obciążenia od coraz cięższych pojazdów samochodowych, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, substancji chemicznych oraz dużą trwałością. Rozwiązanie to zapewnia także tłumienie oddziaływań dynamicznych, generowanych na skutek przejazdów pojazdów szynowych, wpływających niekorzystnie na stan techniczny drogi szynowej, obiektu inżynieryjnego itp.

ryslcl

Szczegóły mocowania szyn w płycie Edilon LC-L

lcl

 

ryskck

Wyróżniającą cechą nawierzchni typu Edilon LC-L jest krótki czas jej wbudowania, co wynika z częściowej prefabrykacji elementów nawierzchni oraz zastosowania płyt o długości optymalnie dobranej do długości toru. Nawierzchnia typu Edilon LC-L eliminuje także destrukcyjne działanie wody dzięki szczelności systemu mocowania szyn (systemu ERS) oraz połączeń płyt (uszczelnienie styku płyt masami poliuretanowymi lub bitumicznymi).
Nawierzchnia typu Edilon LC-L to rozwiązanie, które spełnia obecne i przyszłe wymagania wszystkich użytkowników. Jest to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo ruchu, wymagające minimalnego utrzymania oraz wydłużające żywotność nawierzchni torowiska przy jednoczesnym zachowaniu jej wysokich parametrów eksploatacyjnych.

Zastosowanie:

Płyty Edilon LC-L mogą być stosowane na przejazdach kolejowych na liniach jednotorowych lub wielotorowych, o szerokości toru 1435 mm lub 1520 mm, z szyn 49 E1 (S49) i 60 E1 (UIC60), na odcinkach prostych lub w łukach. Płyty Edilon LC-L mogą być stosowane dla maksymalnych nacisków osi pojazdów szynowych 245 kN i nacisków osi pojazdów samochodowych do 140 kN.

Zapisy mówiące o zastosowaniu płyt Edilon LC-L do prędkości 160 km/h wynikają z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące przejazdów kolejowo-drogowych określono w Rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144). W §4.1, pkt. 2. Rozporządzenie wyklucza stosowanie skrzyżowań kolejowo-drogowych w jednym poziomie, przy prędkości pojazdów szynowych przekraczającej 160 km/h.

Zalety systemu Edilon LC-L:

  • eliminacja nierówności pionowych toru dzięki integracji nawierzchni kolejowej i drogowej
  • redukcja wibracji dzięki ciągłemu, sprężystemu mocowaniu szyn,
  • równomierne, ograniczone osiadanie toru i jezdni,
  • niskie koszty utrzymania,
  • prosty i szybki montaż nawierzchni dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych dostarczanych na miejsce budowy,
  • wysoka izolacja elektryczna toru.

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl