System węzłów kotwiących (system EDF) jest systemem przytwierdzenia pośredniego szyn stosowanym w bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni szynowej.

Podstawę systemu EDF stanowi podkładka żebrowa żeliwna lub stalowa, do której szyna jest mocowana za pomocą łapek sprężystych typu Skl, przy czym sama podkładka jest sprężyście mocowana do podbudowy betonowej przy wykorzystaniu śrub kotwiących mocowanych w płycie betonowej. System uzupełniają: przekładka umieszczona bezpośrednio pod szyną oraz podkładka umieszczona pod podkładką żebrową. Dobrane odpowiednio do danego zastosowania elementy sprężyste sprawiają, że system EDF sprawdza się także w zakresie tłumienia drgań materiałowych generowanych przejazdami pojazdów szynowych.

System EDF przeznaczony do obciążeń kolei ciężkiej określany jest dodatkowo oznaczeniem „HR” (Heavy Rail). System EDF przeznaczony do obciążeń kolei lekkiej określany jest dodatkowo oznaczeniem „LR” (Light Rail).

edf

Zastosowanie:

System węzłów kotwiących może być stosowany jako system przytwierdzenia szyn w kolei lekkiej, ciężkiej i przemysłowej. System zapewnia wymaganą stabilność toru na odcinkach prostych jak
i w łukach z przechyłką do 150 mm, przy maksymalnych naciskach osi 221 kN. Zalecany rozstaw węzłów kotwiących to 600 – 650 mm. Maksymalny rozstaw węzłów uzależniony jest od prędkości
i nacisków osi oraz przyjętego dopuszczalnego ugięcia szyn. W łukach z niedoborem przechyłki 30-80 mm zaleca się stosowanie węzłów kotwiących EDF z czterema kotwami wklejanymi w płytę podbudowy.

Węzły kotwiące systemu EDF montowane są metodą „od dołu do góry” lub metodą „od góry do dołu.

Montaż metodą „od dołu do góry” polega na zamocowaniu węzłów poprzez wklejenie kotew w wywiercone w podbudowie otwory. Montaż metodą „od góry do dołu” polega na zamocowaniu węzłów poprzez wylanie płyty podbudowy zatapiając śruby kotwiące (z nakręconymi na nich dyblami). Węzły kotwiące przed zatopieniem w płycie betonowej przymocowane są wcześniej do toków szynowych uniesionych w bramkach regulacyjnych. Węzły kotwiące systemu EDF montowane w torze metodą „od góry do dołu” określane są dodatkowym oznaczeniem „FF” (Fit & Forget).

Węzeł kotwiący systemu EDF montowanego „metodą od dołu do góry”

 1. nakładka centrująca na kotew
 2. kotwa
 3. klej do wklejania kotew
 4. podkładka sprężysta\
 5. podkładka żebrowa
 6. tulejka centrująca
 7. pierścień sprężysty
 8. nakrętka na kotew
 9. przekładka podszynowa
 10. śruba T-główkowa
 11. nakrętka na śrubę T-główkową
 12. podkładka pod nakrętkę
 13. łapka sprężysta
 14. smar
Węzeł kotwiący systemu EDF FF montowanego „metodą od góry do dołu”
 1. dybel na śrubę
 2. śruba
 3. podkładka zabezpieczająca podkładkę sprężystą
 4. podkładka sprężysta
 5. podkładka żebrowa
 6. tulejka centrująca
 7. pierścień sprężysty
 8. nakrętka na śrubę
 9. pierścień centrujący
 10. przekładka podszynowa
 11. śruba T-główkowa
 12. nakrętka na śrubę T-główkową
 13. podkładka pod nakrętkę
 14. łapka sprężysta

Zalety systemu węzłów kotwiących EDF:

 • trwałość nawierzchni i niskie koszty jej utrzymania,
 • obniżenie wysokości konstrukcyjnej nawierzchni,
 • możliwość instalacji metodą „od góry do dołu” lub „od dołu do góry”,
 • tłumienie drgań,
 • swobodny dostęp do szyn i elementów przytwierdzeń mocujących szynę,
 • izolacja elektryczna toru (spełnienie wymagań norm EN 13146-4 i EN 50122-2),
 • niezmienna w czasie geometria toru,
 • możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej,
 • możliwość stosowania  wszystkich standardowych profili szynowych.

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl