Poruszające się po szynach pojazdy generują drgania. Najbardziej niekorzystne częstotliwości to te pomiędzy 30 a 150 Hz, powodujące wibracje i hałas niskiej częstotliwości odbierane w otoczeniu trasy. Podczas każdego przejazdu pojazdu szynowego są one słyszane i odczuwane przez ludzi znajdujących się w sąsiadujących z drogą szynową szpitalach, halach koncertowych, centrach konferencyjnych czy budynkach mieszkalnych.

Tines SA oferuje szeroki zakres materiałów sprężystych TRACKELAST, które zostały przetestowane i sprawdzają się od wielu lat w nawierzchniach szynowych na całym świecie. Każdy produkt z grupy TRACKELAST został opracowany tak, aby spełnić wszystkie techniczne wymagania stawiane przez klienta. Produkty grupy TRACKELAST wytwarzane są z wysokiej jakości elastomerów, zapewniających bardzo dobre właściwości sprężyste, elektroizolacyjne i tłumiące.

przekladki-podszynowe-RP

Przekładki podszynowe edilon)(sedra TRACKELAST RP

Przekładki podszynowe edilon)(sedra TRACKELAST RP zostały opracowane przede wszystkim dla branży kolejowej do zastosowania w nawierzchniach o konstrukcji podsypkowej i bezpodsypkowej. Mogą być stosowane na betonowych, stalowych lub drewnianych elementach podporowych (podkłady, podrozjazdnice, mostownice, podkładki żebrowe, płyty betonowe), na których ułożony jest tor.
Podstawową funkcją przekładek podszynowych jest ograniczenie oddziaływań dynamicznych od pojazdów szynowych, przenoszonych na element podporowy. Przekładki podszynowe TRACKELAST RP ograniczają również pełzanie szyn i ścieranie się współpracujących ze sobą powierzchni oraz zapewniają izolację elektryczną toru. Wszystkie oferowane przekładki TRACKELAST RP spełniają wymagania stawiane tym wyrobom w normach serii PN-EN 13481 dotyczących wymagań eksploatacyjnych dla systemów przytwierdzeń.

 

Podkładki podszynowe edilon)(sedra TRACKELAST BPP

Podstawową funkcją podkładki podszynowej edilon)(sedra TRACKELAST BPP stosowanej pod podkładkę żebrową układaną na powierzchni podkładu, płyty betonowej lub na pomoście obiektu inżynierskiego jest sprężyste podparcie szyny. Jej zastosowanie zmniejsza niekorzystne oddziaływanie pojazdów szynowych na podsypkę lub płytę podbudowy. Ma to znaczenie szczególnie w tunelach metra. Podkładki
TRACKELAST BPP zapewniają bardzo dobrą izolację elektryczną oraz zwiększają żywotność sytemu przytwierdzenia.
Materiały, z których wykonane są podkładki TRACKELAST BPP, spełniają wymagania stawiane tym wyrobom w normie PN-EN 13481-5 Kolejnictwo. Tor. Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń. Część 5: Systemy przytwierdzeń w torze o nawierzchni bezpodsypkowej.

 

materialy-sprezyste

Podkładki podpodkładowe edilon)(sedra TRACKELAST USP

Poprzez obniżenie częstotliwości rezonansowej toru poziom dynamicznych obciążeń i drgań transmitowanych do podsypki może zostać zredukowany, efektem czego jest zmniejszenie jej degradacji, a przez to wydłużenie czasu eksploatacji toru bez konieczności jego podbijania czy oczyszczania podsypki. Najłatwiejszym sposobem zmniejszenia tych niekorzystnych zjawisk jest zastosowanie elastycznego, miękkiego materiału pomiędzy podkładem a podsypką.
Podkładka podpodkładowa TRACKELAST USP wykonana została ze sprężystego materiału o właściwościach tłumiących oraz warstw geowłókniny z każdej strony podkładki. Geowłóknina jest trwale połączona ze sprężystym materiałem w wyniku procesu wulkanizacji.
Zadaniem geowłókniny jest z jednej strony zapewnienie ochrony sprężystego materiału, z którego wykonana jest podkładka USP, przed uszkodzeniem przez ostre kamienie podsypki, z drugiej zaś trwałe połączenie podkładki z betonem podczas procesu produkcji podkładów. Podkład poprzez szyny przenosi około 50% obciążenia dynamicznego powstającego od taboru, natomiast przy zastosowaniu podkładki TRACKELAST USP przenoszone obciążenie zmniejsza się do 30%.
Edilon)(Sedra zastosował podkładki pod podkłady ponad 20 lat temu i od tego czasu kilkaset tysięcy podkładek TRACKELAST USP zostało zabudowanych w wielu krajach Europy.

podkladki-podpokladowe

 

Zakres stosowania

 • podkłady betonowe, stalowe, drewniane
 • rozjazdy i skrzyżowania
 • nawierzchnie bezpodsypkowe
 • i podsypkowe
 • strefy przejściowe

Zalety materiałów sprężystych TRACKELAST

 • zmienna grubość i sztywność pozwalająca na zastosowanie ich w szerokim zakresie obciążeń i prędkości pojazdów szynowych
 • możliwość stosowania w konstrukcjach podsypkowych
  i bezpodsypkowych
 • zapewnienie wysokiej izolacji elektrycznej
 • skuteczne tłumienie obciążeń dynamicznych
 • chemiczna neutralność i niezmienność parametrów niezależnie od warunków zewnętrznych
 • pełna recyklizacja

Korzyści z zastosowania podkładek USP:

 • polepszenie geometrii toru
 • zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem podsypki o 7-18 %
 • redukcja naprężeń w szynie i podkładzie (lepszy rozkład obciążeń)
 • absorpcja transmitowanych do podsypki drgań
 • możliwość zmniejszenia grubości podsypki, co umożliwia zmniejszenie kosztów budowy

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl

TAGI:
materiały sprężyste, podkładki pod podkłady, przekładki podszynowe