Blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS (Embedded Block System) są bezpodsypkowym systemem konstrukcji nawierzchni szynowej. Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem.

W systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych zabudowanych w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub kompozytowych przy użyciu sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast®. Dwuskładnikowa żywiczna masa Edilon Corkelast® zapewnia trwałe i sprężyste mocowanie bloków podporowych w gnieździe.

 

 

Rozróżniane są dwa warianty BLOKOWYCH PODPÓR SZYNOWYCH W OTULINIE SYSTEMU EBS:

 • blokowa podpora szynowa w otulinie EBS – LR (Light Rail – lekka kolej) stosowana dla maksymalnych nacisków osi do 160 kN i prędkości pociągów v ≤ 140 km/h,
 • blokowa podpora szynowa w otulinie EBS – HR (Heavy Rail – ciężka kolej) stosowana dla maksymalnych nacisków osi do 245 kN i prędkości pociągów v ≤ 250 km/h.

 ebsrys1

BLOKOWA PODPORA SZYNOWA W OTULINIE – z prefabrykowanym gniazdem betonowym

 1. otulina bloku podporowego – masa zalewowa Edilon Corkelast®
 2. prefabrykowane gniazdo betonowe
 3. betonowy blok podporowy
 4. dybel śrubowy
 5. prowadnica kątowa
 6. przekładka podszynowa
 7. łapka sprężysta
 8. śruba
 9. szyna
 10. sprężysta podkładka wibroizolacyjna

Betonowy blok podporowy na którym jest zabudowany systemem sprężystego przytwierdzenia szyn, spełnia wymagania wytrzymałościowe tak, jak dla podkładu dwublokowego. Masa betonowego bloku podporowego zapewnia małą wartość współczynnika przesztywnienia dynamicznego, co wpływa korzystnie na przenoszenie pionowych i poziomych obciążeń od kół zmniejszając m.in. zużycie faliste szyn. Zamiast podlewu pod betonowym blokiem podporowym może być zastosowana sprężysta podkładka wibroizolacyjna.W oferowanym systemie istnieje możliwość dostosowania sztywności statycznej i dynamicznej bloku podporowego, do lokalnych warunków eksploatacyjnych, poprzez dobóor cech materiałowych sprężystej otuliny bloku i podkładki znajdującej się pod blokiem.

BLOKOWA PODPORA SZYNOWA W OTULINIE EBS – HR

Wariant Odmiana Sztywność statyczna podpory Statyczne ugięcie szyny
EBS-HR-60 twarda 60 kN/mm < 1.0 mm
EBS-HR-30 średnia 30 kN/mm 1.0 – 2.0 mm
EBS-HR-15 miękka 15 kN/mm > 2.0 mm

BLOKOWA PODPORA SZYNOWA W OTULINIE EBS – LR

Wariant Odmiana Sztywność statyczna podpory Statyczne ugięcie szyny
EBS-LR-60 twarda 60 kN/mm < 1.0 mm
EBS-LR-15 średnia 15 kN/mm 1.0 – 2.0 mm
EBS-LR-9 miękka 9 kN/mm > 2.0 mm

System zapewnia wystarczającą stabilność szyny na odcinkach prostych toru i na łukach. Zalecany rozstaw podpór blokowych to 600 – 650 mm. Dopuszcza się zwiększenie rozstawu podpór np. na odcinkach prostych i na łukach, gdzie występuje przechyłka do 30 mm, ale tylko na odcinkach poza strefą oddziaływania dylatacji podbudowy lub złącz szynowych. Maksymalny rozstaw podpór uzależniony jest od prędkości i nacisków osi oraz przyjętego dopuszczalnego ugięcia szyn.

indeks

 

BLOKOWA PODPORA SZYNOWA W OTULINIE – z gniazdem stalowym

Wybór szczegółowych rozwiązań i sposobu montażu zależy od miejscowych uwarunkowań. Trwałość i zminimalizowanie kosztów utrzymania nawierzchni oraz łatwa technologia montażu sprawiły, że system EBS jest sprawdzoną w eksploatacji bezpodsypkową konstrukcją nawierzchni szynowej, stosowaną od dziesięcioleci w budownictwie komunikacyjnym w Europie.
Rozwiązanie to zastosowano m.in. na linii dużych prędkości w Hiszpanii. System EBS może być stosowany ze wszystkimi profilami szyn Vignole’a. Szyny są mocowane sprężyście do betonowego bloku w systemie przytwierdzenia dopuszczonym do eksploatacji na danych kolejach. Blokowe podpory szynowe EBS mogą być stosowane dla torów o szerokości: 1000 mm, 1435 mm lub 1520 mm, na odcinkach prostych i w łukach o minimalnym promieniu R=25 m oraz maksymalnej przechyłce 180 mm. Na blokowych podporach szynowych w otulinie EBS można zabudowywać rozjazdy, skrzyżowania i prowadnice oraz stosować wszystkie profile szyn Vignole’a lub szyn specjalnych (rowkowych). W przypadku rozjazdów i skrzyżowań rozstaw i wymiary poszczególnych podpór są odpowiednio dobierane do ich układu geometrycznego.

Zastosowanie:

System EBS może być stosowany przy naciskach osi do 245 kN i prędkościach pojazdów szynowych do 250 km/h. Może on być zastosowany w kolejach naziemnych i podziemnych, w konstrukcjach bezpodsypkowych z podbudową betonową na podłożu gruntowym o dobrej nośności w torach szlakowych lub podłożu sztywnym, na wiaduktach, mostach i w tunelach.

Zalety systemu:

 • pełna prefabrykacja szynowych podpór blokowych
 • odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, niskie temperatury i korozję
 • skuteczne tłumienie drgań
 • możliwość dostosowania właściwości tłumiących do miejscowych warunków
 • prosty montaż toru
 • prosta konstrukcja i technologia wykonania podbudowy betonowej
 • skuteczna izolacja elektryczna szyn
 • swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń
 • mała wysokość konstrukcyjna nawierzchni wraz z podbudową
 • niskie koszty eksploatacji

Filmy z realizacji

Tunel na lotnisko Okęcie - zastosowanie szynowych podpór blokowych EBS

Wrocław - Dworzec Główny - modernizacja z zastosowaniem szynowych podpór blokowych EBS

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl
TAGI:
system EBS, blokowe podpory szynowe, bloki EBS, kolej, sprężyste przenoszenie obciążeń.