Wysokość konstrukcji mostowych i gabarytów tuneli ma szczególne znaczenie zarówno podczas ich budowy jak i w późniejszej eksploatacji, dlatego coraz częściej stosowane są rozwiązania dające możliwość zmniejszenia wysokości konstrukcyjnej obiektów inżynieryjnych czy przekrojów poprzecznych tuneli. Skutkuje to skróceniem czasu budowy i zmniejszeniem kosztów wykonania danego obiektu, a także rozwiązuje problemy związane z zachowaniem skrajni.

 

Konstrukcja wiaduktu/mostu:

  1. tradycyjne rozwiązanie konstrukcji nośnej i nawierzchni szynowej
  2. konstrukcja nawierzchni szynowej zintegrowana z konstrukcją nośną obiektu, dzięki zastosowaniu systemu ERS – zmniejszenie wysokości i ciężaru konstrukcji

 

rys1

Nasza firma wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oferuje rozwiązania konstrukcji nawierzchni, które spełniają te wymagania i są z powodzeniem stosowane na mostach betonowych i stalowych oraz w tunelach. System szyny w otulinie (ERS) i blokowe podpory szynowe w otulinie (system EBS), umożliwiają zmniejszenie wysokości konstrukcji nawierzchni oraz jej ciężaru w porównaniu z innymi bezpodsypkowymi konstrukcjami, a tym samym umożliwiają zmniejszenie konstrukcji nośnej mostu czy gabarytów tunelu.