Narastanie nierówności toru w czasie jest cechą podsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowej wymuszającą konieczność okresowej regulacji położenia toru. Pociąga to za sobą wzrost kosztów utrzymania i wywołuje zakłócenia w eksploatacji spowodowane koniecznością zamknięć toru na czas robót.

Problem ten jest szczególnie dokuczliwy w eksploatacji przejazdów kolejowych. Eliminacja tej niedogodności eksploatacyjnej skłania do stosowania bezpodsypkowych konstrukcji nawierzchni, które tylko w niewielkim stopniu są podatne na narastanie nierówności toru. Nakłady na utrzymanie nawierzchni bezpodsypkowej są znacząco niższe od kosztów utrzymania nawierzchni podsypkowej. Nowoczesne systemy bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni kolejowej są podstawową ofertą naszej firmy.

Do systemów tych należą:

  • system szyny w otulinie, (system ERS – Embedded Rail System)
  • blokowe podpory szynowe w otulinie (system EBS – Embedded Block System)
  • prefabrykowana nawierzchnia kolejowo-drogowa (Edilon LC-L – Level Crossing – Lenght)

 

Na trwałość oferowanych systemów wpływa przede wszystkim wysoka jakość stosowanych materiałów i wyrobów (masy zalewowe, ciągłe przekładki podszynowe z kompozytów poliuretanowych, maty wibroizolacyjne), jak również duża wytrzymałość elementów betonowych (płyty betonowe prefabrykowane lub wylewane w miejscu wbudowania, prefabrykowane podpory betonowe). Stosowane rozwiązania są stale doskonalone na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych, analiz teoretycznych i badań laboratoryjnych.

Systemy te charakteryzują się także dużą odpornością na działanie czynników atmosferycznych takich jak temperatura i promieniowanie słoneczne, a także substancji chemicznych (sole, oleje, smary). Dzięki dużej przyczepności żywicznej masy zalewowej do stali i betonu możliwe jest uzyskanie trwałej i skutecznej szczelności konstrukcji nawierzchni kolejowej eliminującej destrukcyjny wpływ wód opadowych, co zapewnia wysoką stabilność podłoża gruntowego, a tym samym dużą trwałość całej konstrukcji drogi kolejowej. Szczelność nawierzchni jest istotna zwłaszcza przy eksploatacji przejazdów kolejowych. Zastosowanie oferowanych systemów daje możliwość osiągnięcia pełnej integracji konstrukcyjnej nawierzchni kolejowej i drogowej, rozwiązując nie tylko problem ich szczelności ale także ich zróżnicowanych osiadań.

Stabilność i niezmienność w czasie położenia toru w konstrukcjach bezpodsypkowych systemów objętych naszą ofertą eliminuje narastanie oddziaływań dynamicznych pomiędzy torem i pojazdem szynowym, dzięki czemu zapewniony jest komfort jazdy, a zużycie szyn i kół pojazdów szynowych jest ograniczone.