Budowa lub modernizacja drogi szynowej z zasady powoduje zakłócenia w systemie transportu. Skrócenie czasu realizacji budowy lub modernizacji infrastruktury kolejowej przekłada się wprost na obniżenie strat  spowodowanych zamknięciami toru. Można to uzyskać stosując proste pod względem konstrukcyjnym, powtarzalne rozwiązania jakimi są elementy prefabrykowane.

Prosty montaż

System ERS połączenie podparcia i przytwierdzenia szyn poprzez ich ciągłe, sprężyste mocowanie; możliwość zastosowania przęseł mostowych wykonanych  poza placem budowy (ciche mosty);
System EBS znaczne uproszczenie i przyspieszenie montażu toru dzięki zastosowaniu  prefabrykowanych blokowych podpór szynowych w otulinie, dostarczanych na miejsce budowy;
Prefabrykowane płyty nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon LC-L prosty i szybki montaż dzięki zintegrowaniu nawierzchni kolejowej i drogowej poprzez zastosowanie wielkogabarytowych płyt prefabrykowanych o długości dobranej optymalnie do długości przejazdu;

Na przejazdach, gdzie proces budowy stanowi zakłócenie ruchu zarówno kolejowego jak i samochodowego skrócenie czasu robót nabiera szczególnego znaczenia. Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa typu Edilon LC-L wymaga minimalnych czasów zamknięć na jej wbudowanie. Zabudowa przejazdu kolejowego w tym systemie może ograniczyć się nawet do jednodobowego zamknięcia ruchu.

Położenie szyny z dokładnością do 1 mm w płaszczyźnie pionowej i poziomej, jest możliwe dzięki zastosowaniu podkładek o różnej grubości oraz klinów.

IMG_1680

Renowacja starej konstrukcji mostu – wymiana pomostu z pozostawieniem starej konstrukcji nośnej

 IMG_8261

 Nowa konstrukcja mostu – całkowita wymiana starej konstrukcji przęsła

Zastosowanie systemu szyny w otulinie – system ERS na mostach stalowych, pozwala  na istotne skrócenie czasu budowy lub modernizacji dzięki montażowi całych przęseł, które wykonane są poza placem budowy jako prefabrykowane segmenty z ukształtowanymi kanałami szynowymi. System ERS umożliwia również przy modernizacji wiaduktów i mostów, wykorzystanie dotychczasowej konstrukcji nośnej obiektu.

skrocenieczasu

Blokowe podpory szynowe w otulinie –  system EBS, oprócz dobrej wibroizolacyjności charakteryzują się uproszczoną,
w porównaniu do systemów kotwionych, bazujących na wierceniu w betonowej podbudowie otworów na śruby kotwiące, technologią zabudowy, co pozwala skrócić czas montażu o około 25%. Szybki montaż nawierzchni zapewniony jest dzięki zastosowaniu kompletnych prefabrykowanych blokowych podpór szynowych w otulinie. Dostarczane na miejsce budowy podpory, po zamocowaniu do nich szyn i regulacji położenia toru, zalewane są betonem podbudowy.