Stosowane w Polsce zasilanie trakcji elektrycznej prądem stałym 3kV wymaga skutecznej ochrony przed prądami błądzącymi. Z tego powodu nawierzchnia szynowa musi charakteryzować się niską rezystancją, która jest miarą oporu czynnego, z jakim element nawierzchni przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego.

Przy dużej rezystancji sieci powrotnej, na końcach odcinków zasilania występuje duża różnica napięcia między szynami a ziemią oraz upływ prądu do ziemi. Izolacja elektryczna szyn eliminuje powstawanie prądów błądzących, a co za tym idzie korozję elementów stalowych znajdujących się w pobliżu toru. Wysoka izolacyjność elektryczna mas zalewowych Edilon Corkelast® i mat wibroizolacyjnych TRACKELAST (materiały te spełniają wymagania stawiane przez normę PN-EN 501222-1:2002) ma szczególne znaczenie przy ich stosowaniu  na przejazdach oraz w tunelach.