Powszechnie stosowane w drodze kolejowej rozwiązania nawierzchni szynowych uniemożliwiają poruszanie się po nich pojazdów samochodowych. Wymogi bezpieczeństwa oraz umożliwienie przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej wymusiły na konstruktorach szukania nowych rozwiązań konstrukcji nawierzchni. Integracja nawierzchni kolejowej z drogową ma szczególne znaczenie w tunelach i stacjach podziemnych. Oferowany przez naszą firmę system szyny w otulinie – system ERS spełnia te wymagania, co znalazło potwierdzenie w wielu realizacjach w całej Europie

System szyny w otulinie (ERS) znalazł również  zastosowanie na przejazdach kolejowych w połączeniu z prefabrykowaną płytą żelbetową Edilon LC-L. Rozwiązanie to  spełnia nie tylko wymagania w zakresie trwałości konstrukcji nawierzchni, wibroizolacyjności i rezystancji, ale również  zapewnia ciągłość i równość nawierzchni drogowej. Eliminację nierówności jezdni, tak uciążliwej dla pojazdów samochodowych, uzyskano integrując konstrukcję nawierzchni drogowej z kolejową poprzez zastosowanie wielkogabarytowej płyty żelbetowej. Dzięki wielkogabarytowej płycie obciążenia są rozkładane równomiernie na dużą powierzchnię podtorza. Uzyskano więc równomierne i ograniczone do minimum osiadanie toru i jezdni w obrębie przejazdu, a zastosowanie systemu ERS jako mocowanie szyn w kanałach płyty wyeliminowało trwałe przemieszczenia pionowe szyn względem jezdni.