Zagadnienie bezpieczeństwa na kolei ma zawsze charakter priorytetowy. Kluczowym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie, szczególnie przy dużych prędkościach pociągów ma trwałość i wytrzymałość konstrukcji nawierzchni oraz niezmienność geometrii toru. Wysoka wytrzymałość elementów betonowych – płyt żelbetowych, wylewanych na mokro lub prefabrykowanych (system szyny w otulinie  – ERS; system Edilon LC-L), blokowych podpór szynowych w otulinie (system EBS), jak również  zastosowanych w tych rozwiązaniach elastomerów spełnia te wymagania.

Oferowane przez naszą firmę systemy zapewniają  niezmienne położenie względem siebie szyn w trakcie eksploatacji zapewniając stałą szerokość toru, jak również eliminują poziome i pionowe nierówności toru oraz przemieszczenia podłużne toków szynowych. Zwiększenie trwałości i zapewnienie niezmienności układu geometrycznego toru, nie tylko ogranicza dynamiczne oddziaływania między taborem a torem, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczne poruszanie się po nim pojazdów szynowych. W przypadku  wystąpienia pęknięcia szyny w torze z zastosowaniem systemu ERS, jego skutki nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa bowiem szyna otulona  żywicą, nie przemieszcza się zachowując  ciągłość niezbędną do prowadzenia zestawu kołowego.