Nawierzchnia szynowa w tunelach kolejowych musi spełniać szereg wymagań. Powinna zapewniać izolację elektryczną szyn, która eliminuje powstawanie prądów błądzących, a co za tym idzie korozję elementów stalowych, charakteryzować się możliwie małą wysokością co umożliwi zmniejszenie przekroju poprzecznego tunelu. Wszystkie te wymagania spełniają systemy dostarczane przez naszą firmę. Systemy te są z powodzeniem stosowane i sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej w tunelach wielu krajów europejskich, również w Polsce.

Systemy i wyroby oferowane przez naszą firmę, stosowane w tunelach:

 1. system szyny w otulinie – system ERS
 2. blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS
 3. maty wibroizolacyjne TRACKELAST

 

System szyny w otulinie – ERS (Embedded Rail System) to rozwiązanie, w którym klasyczne nawierzchnie podsypkowe zastępowane są przez konstrukcje betonowe z wyodrębnionymi, podłużnymi kanałami szynowymi. W kanałach mocowane są szyny przy wykorzystaniu materiałów Edilon Corkelast®. System zapewnia sprężyste, ciągłe mocowanie szyn przy jednoczesnej izolacji elektrycznej toru na całej jego długości.

System ten jest stosowany na odcinkach, gdzie wymagana jest istotna redukcja wibracji, powstałych na skutek ruchu pojazdów szynowych.
Zastosowanie systemu szyny w otulinie – system ERS w tunelach zwiększa komfort jazdy podróżujących dzięki właściwościom sprężystym, minimalizuje koszty utrzymania nawierzchni w trakcie jej eksploatacji, a także istotnie podnosi bezpieczeństwo w tunelu dzięki konstrukcji pozwalającej na poruszanie się po niej pojazdów samochodowych. Daje to możliwość szybkiego dostępu służbom ratowniczym do każdego miejsca w tunelu w sytuacjach awaryjnych.

Zalety wynikające z zastosowania systemu ERS:

 • zmniejszona wysokość konstrukcji nawierzchni
 • zmniejszenie wymiarów poprzecznych tunelu
 • skuteczne ograniczenie drgań
 • zwiększony komfort jazdy
 • zwiększony poziom bezpieczeństwa w tunelu
 • izolacja elektryczna szyn
 • prosty system odwadniający

Blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS (Embedded Block System) są stosowane w  bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni szynowej. Zapewniają sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. W systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych. Blokowe podpory szynowe to betonowe bloki zabudowane w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych przy użyciu sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast®. Dwuskładnikowa żywiczna masa Edilon Corkelast®, zapewnia trwałe i sprężyste mocowanie bloków betonowych w gnieździe.

tunel-srednicowy

Bardzo dobre rezultaty tłumienia drgań, mała masa oraz zmniejszona wysokość konstrukcji nawierzchni w systemie  EBS powodują, że rozwiązanie to sprawdza się w tunelach.
Blokowe podpory szynowe w otulinie, oprócz dobrej wibroizolacyjności, charakteryzują się  uproszczoną, w porównaniu do systemów kotwionych, technologią zabudowy, co pozwala skrócić czas montażu o około 25%. Szybki montaż nawierzchni zapewniony jest dzięki zastosowaniu kompletnych prefabrykowanych blokowych podpór szynowych. Dostarczane na miejsce budowy podpory po zamocowaniu do nich szyn i regulacji położenia, zalewane są betonem podbudowy.

Zalety wynikające z zastosowania blokowych podpór szynowych w tunelach:

 • pełna prefabrykacja blokowych podpór szynowych
 • odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, mróz i korozję
 • skuteczne ograniczenie drgań
 • możliwość dostosowania właściwości tłumiących do miejscowych warunków
 • prosty montaż toru
 • prosta konstrukcja i technologia wykonania podbudowy betonowej
 • skuteczna izolacja elektryczna szyn
 • swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń
 • mała wysokość konstrukcyjna wraz z podbudową
 • niskie koszty eksploatacji
 • proste odwodnienie nawierzchni w postaci odwodnienia powierzchniowego

W miejscach, gdzie jest wymagana szczególna wibroizolacja, skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie w konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych stanowiących barierę na drodze transmisji wibracji od nawierzchni do podłoża i dalej poprzez grunt do zabudowy w pobliżu trasy.
Przy zastosowaniu oferowanych przez naszą firmę mat istnieje możliwość dostosowania sztywności statycznej i dynamicznej  podparcia toru do lokalnych wymagań poprzez dobór cech materiałowych i grubości mat.

Zalety wynikające z zastosowania mat wibroizolacyjnych TRACKELAST w tunelach:

 • skuteczne ograniczenie drgań
 • zwiększenie sprężystości nawierzchni
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań na otoczenie
 • zwiększenie izolacji elektrycznej
 • zwiększenie trwałości nawierzchni