Systemy nawierzchni szynowych na stacjach i torach szlakowych muszą spełniać szereg wymagań zapewniających ograniczenie niekorzystnych oddziaływań w postaci hałasu, wibracji i prądów błądzących.

Dostarczane przez naszą firmę systemy konstrukcji nawierzchni szynowych spełniają ten wymóg zapewniając sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywoływanych ich przejazdem. Systemy te są z powodzeniem stosowane i sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej na stacjach i w torach szlakowych wielu krajów europejskich, w tym również w Polsce.

Systemy i wyroby oferowane przez naszą firmę, stosowane na stacjach i torach szlakowych:

 1. system szyny w otulinie – system ERS
 2. blokowe podpory szynowe w otulinie  – system EBS
 3. maty wibroizolacyjne TRACKELAST

Bezpodsypkowa nawierzchnia szynowa z zastosowaniem systemu ERS, to konstrukcja, w której klasyczna nawierzchnia podsypkowa zastąpiona jest przez konstrukcję betonową z wyodrębnionymi, podłużnymi kanałami szynowymi. Szyny mocowane są w kanałach szynowych betonowych lub stalowych przy wykorzystaniu materiałów zalewowych Edilon Corkelast®, zaś regulacji położenia szyn dokonuje się przez zastosowanie podkładek i klinów. Tak wykonana otulina szyny zapewnia trwałe i szczelne połączenie między główką szyny a kanałem szynowym, a tym samym eliminuje destrukcyjne działanie wody na konstrukcję nawierzchni kolejowej  i powstawanie prądów błądzących, a co za tym idzie korozję elementów stalowych.

Zalety wynikające z zastosowania systemu ERS na stacjach i torach szlakowych:

 • zmniejszona wysokość konstrukcji nawierzchni,
 • skuteczne ograniczenie drgań,
 • ograniczenie emisji hałasu,
 • zwiększony komfort jazdy,
 • izolacja elektryczna szyn,
 • prosty system odwadniający.

W systemie EBS szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych blokowych podpór szynowych. Blokowe podpory szynowe to betonowe bloki podporowe zabudowane w prefabrykowanych gniazdach betonowych, stalowych lub z tworzywa sztucznego przy użyciu sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast®. Dwuskładnikowa żywiczna masa Edilon Corkelast®, zapewnia trwałe i sprężyste mocowanie bloków podporowych w gnieździe.

Zalety wynikające z zastosowania blokowych podpór szynowych w otulinie – system EBS

 • pełna prefabrykacja blokowych podpór szynowych
 • odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, mróz i korozję,
 • skuteczne ograniczenie drgań,
 • możliwość dostosowania właściwości tłumiących do miejscowych warunków,
 • prosty montaż toru,
 • prosta konstrukcja i technologia wykonania podbudowy betonowej,
 • skuteczna izolacja elektryczna szyn,
 • swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń,
 • mała wysokość konstrukcyjna wraz z podbudową,
 • niskie koszty eksploatacji.

W miejscach, gdzie jest wymagana szczególna wibroizolacja skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie w konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych TRACKELAST stanowiących barierę na drodze transmisji wibracji od nawierzchni do podtorza i dalej poprzez grunt do zabudowy w pobliżu trasy. Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska (ochrona otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu), maty stosuje się również w drodze kolejowej o podsypkowej konstrukcji nawierzchni – nazywane są one wówczas matami podtłuczniowymi.

Zalety wynikające z zastosowania mat wibroizolacyjnych TRACKELAST  na stacjach i w torach szlakowych:

 • skuteczne ograniczenie drgań
 • zwiększenie sprężystości nawierzchni podsypkowej
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań na otoczenie
 • zwiększenie izolacji elektrycznej
 • zwiększenie trwałości nawierzchni