Edilon LC-L (Edilon Level Crossing) to bezpodsypkowa zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa stosowana na przejazdach i przejściach dla pieszych. Podstawowym elementem tej nawierzchni jest wielkogabarytowa prefabrykowana płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi. Jako element mocujący szynę w kanałach szynowych stosuje się system szyny w otulinie (system ERS).

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa typu Edilon LC-L może być stosowana na przejazdach eksploatowanych w warunkach najcięższego ruchu kolejowego i samochodowego – naciski osi pojazdów szynowych do 245 kN i pojazdów samochodowych do 140 kN. Rozwiązanie to spełnia wszystkie wymagania stawiane obecnie konstrukcjom nawierzchni układanych na przejazdach. Charakteryzuje się ono dużą wytrzymałością – odpornością na poruszanie się po drogach coraz cięższych pojazdów, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, małą zmiennością właściwości eksploatacyjnych elementów systemu w czasie, a także zmniejszeniem oddziaływań dynamicznych wywołanych przez przejeżdżające pojazdy na konstrukcję drogi szynowej i jej otoczenie.

Przejazdy wykonane w systemie Edilon LC-L cechuje prosty i szybki montaż dzięki, zintegrowaniu nawierzchni kolejowej i drogowej oraz możliwości zastosowania wielkogabarytowych płyt o długości dobranej optymalnie do długości przejazdu. Poprzez integracje nawierzchni kolejowej i drogowej w tym rozwiązaniu przejazdy typu Edilon LC-L są skutecznym rozwiązaniem nierównomiernego osiadania toru i jezdni zarówno w przekroju poprzecznym jak i w przekroju podłużnym. Konstrukcja tej nawierzchni zapewnia równomierne i ograniczone do minimum osiadanie toru i jezdni, dzięki czemu uzyskujemy równą powierzchnię jezdni na przejeździe zwiększając tym samym komfort jazdy i płynność ruchu samochodowego.

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa Edilon LC-L jest z powodzeniem stosowana i sprawdzona w  eksploatacji na przejazdach w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce.

ryslcl

Zalety wynikające z zastosowania zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu  Edilon LC-L:

  • wyeliminowanie nierówności pionowych toru
  • zmniejszenie drgań dzięki ciągłemu, sprężystemu mocowaniu szyn,
  • możliwość ułożenia szyn z dokładnością do 1 mm,
  • równomierne, ograniczone osiadanie toru i jezdni,
  • łatwe odwodnienie w obrębie przejazdu,
  • niskie koszty utrzymania,
  • szybki montaż przejazdu dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych dostarczanych na miejsce budowy,
  • wysoka izolacja elektryczna i ochrona przed prądami błądzącymi
  • ograniczenie emisji hałasu dzięki zakryciu masą zalewową powierzchni bocznych szyny

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl
TAGI:
Płyty pod przejazdy kolejowe betonowe, płyty przejazdowe, przejazdy kolejowe, prefabrykowane płyty przejazdowe