System ERS (Embedded Rail System) jest rozwiązaniem stosowanym na mostach i wiaduktach, w którym klasyczna nawierzchnia podsypkowa zastępowana jest przez konstrukcję betonową lub stalową z wyodrębnionymi, podłużnymi kanałami szynowymi. System ten zapewnia sprężyste, ciągłe mocowanie szyn przy jednoczesnej izolacji elektrycznej toru na całej jego długości.

Szyny mocowane są w kanałach betonowych lub stalowych przy wykorzystaniu materiałów Edilon Corkelast®, zaś regulacji położenia szyn w płaszczyźnie pionowej i poziomej dokonuje się przez zastosowanie specjalnych podkładek i klinów. Otulina wykonana z materiału Edilon Corkelast®, zapewnia trwałe i szczelne połączenie między  szyną i  kanałem szynowym, a tym samym eliminuje destrukcyjne działanie wody na konstrukcję nawierzchni kolejowej oraz obiektu inżynieryjnego.

System ERS jest stosowany w bezpodsypkowych nawierzchniach szynowych szczególnie na obiektach, gdzie wymagana jest istotna redukcja drgań i  hałasu, powstałych na skutek ruchu pojazdów szynowych. Bardzo dobre  tłumienie drgań, mała masa oraz zmniejszona wysokość konstrukcji powodują, że system szyny w otulinie (system ERS) doskonale sprawdza się na  obiektach inżynieryjnych.
Na mostach stalowych, gdzie zastosowano system ERS hałas może być zredukowany nawet o kilkanaście decybeli w stosunku do tradycyjnej nawierzchni z bezpośrednim przytwierdzeniem szyn. Wysoka redukcja drgań i hałasu dzięki zastosowaniu tego rozwiązania spowodowała, że mosty stalowe z mocowaniem szyny w systemie ERS nazwano „cichymi mostami”. W systemie ERS stalowe przęsło często wykonywane jest poza placem budowy, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie czasu wykonania przebudowy, a proces montażu przęsła jest szybki i nieskomplikowany.

Systemy i wyroby oferowane przez naszą firmę, stosowane na mostach i wiaduktach:

 1. system szyny w otulinie – system ERS
 2. blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS
 3. maty wibroizolacyjne TRACKELAST

Oferowane systemy i maty wibroizolacyjne są stosowane i sprawdzone w eksploatacji w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce.

Przykładowe rozwiązania mocowania szyn w systemie ERS na mostach i wiaduktach:

a. szczegół mocowania szyny w betonowej płycie pomostu:

wiadukty01

 1. sprężysta otulina szyny – masa zalewowa Edilon Corkelast®
 2. powierzchnia zagruntowana materiałem Edilon Primer U90WB
 3. powierzchnia pokryta materiałem Edilon Primer 21 zwiększającym przyczepność masy zalewowej
 4. klin do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie poziomej
 5. element mocujący rurę PCV
 6. rura PCV – zmniejszająca zużycie masy zalewowej,  może pełnić funkcję kanału na kable teletechniczne
 7. podkładka klinowa zapewniająca pochylenie szyny (1:20 lub 1:40)
 8. podkładki podszynowe do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie pionowej
 9. ciągła, sprężysta przekładka podszynowa Edilon Resilient Strip
 10. klej Edilon Dex-G do wklejenia przekładki podszynowej
 11. materiał uszczelniający Edilon Ediseal

b. szczegół mocowania szyny w stalowej konstrukcji pomostu

wiadukty02

 1. sprężysta otulina szyny – masa zalewowa Edilon Corkelast®
 2. powierzchnie zagruntowane materiałem Edilon Primer U90WB
 3. powierzchnie pokryte materiałem Edilon Primer 21 zwiększającym przyczepność masy zalewowej
 4. klin do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie poziomej
 5. element mocujący rurę PCV
 6. rura PCV – zmniejszająca zużycie masy zalewowej, może  pełnić funkcję kanału na kable teletechniczne
 7. dodatkowy klin do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie poziomej
 8. podkładka klinowa zapewniająca pochylenie szyny (1:20 lub 1:40)
 9. podkładki podszynowe do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie pionowej
 10. ciągła, sprężysta przekładka podszynowa Edilon Resilient Strip
 11. klej Edilon Dex-G do wklejenia przekładki podszynowej

wiadukt

Zalety wynikające z zastosowania systemu szyny w otulinie – system ERS:

 • dobre właściwości wibroakustyczne materiałów Edilon Corkelast®
 • dużo mniejsza masa konstrukcji w porównaniu z klasycznym rozwiązaniem
 • mniejsza wysokość przekrojów konstrukcji
 • izolacja elektryczna szyn
 • niskie koszty utrzymania
 • proste powierzchniowe odwodnienia
 • prosty i szybki montaż

Mocowanie szyny w systemie ERS możliwe jest przy wymianie całej konstrukcji nośnej mostu, ale także przy modernizacji samej konstrukcji nawierzchni szynowej.

wiadukt03

Blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS (Embedded Block System) są podstawowym elementem bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni stosowanym z powodzeniem również na wiaduktach kolejowych. Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pociągów i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. W systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych, które są zabudowane w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych lub z tworzyw sztucznych przy użyciu sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast®. Dwuskładnikowa żywiczna masa Edilon Corkelast®, zapewnia trwałe i sprężyste mocowanie betonowych bloków podporowych w gnieździe.

wiadukt02

Bardzo dobre rezultaty tłumienia drgań, mała masa oraz zmniejszona wysokość konstrukcji nawierzchni w  systemie EBS powodują, że sprawdza się on  również w konstrukcjach mostowych.

Zalety wynikające z zastosowania blokowych  podpór szynowych w otulinie – system EBS:

 • pełna prefabrykacja blokowych podpór szynowych
 • odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, niskie temperatury i korozję
 • skuteczne ograniczenie drgań
 • prosta konstrukcja i technologia wykonania podbudowy betonowej
 • możliwość dostosowania właściwości tłumiących do miejscowych warunków
 • skuteczna izolacja elektryczna szyn
 • swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń
 • mała wysokość konstrukcyjna nawierzchni wraz z podbudową
 • niskie koszty eksploatacji
 • prosty montaż toru

W miejscach, gdzie jest wymagana szczególna wibroizolacja  skutecznym rozwiązaniem jest  zastosowanie w konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych stanowiących barierę na drodze transmisji  drgań. Przy zastosowaniu oferowanych przez naszą firmę  rozwiązań istnieje możliwość dostosowania sztywności statycznej i dynamicznej elementów podparcia szyny oraz warstwy wibroizolacyjnej do warunków lokalnych  poprzez dobór cech materiałowych i grubości elementów wibroizolacyjnych.

Zalety wynikające z zastosowania mat wibroizolacyjnych TRACKELAST:

 • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
 • skuteczne ograniczenie drgań
 • niska wartość współczynnika przesztywnienia dynamicznego
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań na otoczenie
 • zwiększenie izolacji elektrycznej
 • zwiększenie trwałości nawierzchni