Rozwój nowych technologii dla kolei, jest podyktowany poszukiwaniem nowych, efektywnych rozwiązań, które oddziałują w sposób bezpośredni na bezpieczeństwo oraz sprawność transportu kolejowego oraz korzyści społeczne i ekonomiczne. Dodatkowy bodziec stanowi wzrastająca świadomość zarządców infrastruktury oraz potwierdzenie w eksploatacji skuteczności innowacyjnych rozwiązań.

Światowe trendy w rozwoju transportu publicznego wskazują na to, że metro jest najbardziej perspektywicznym środkiem komunikacji miejskiej. Podziemna kolej miejska to niewątpliwie najszybszy i najwygodniejszy środek transportu, będący podstawą komunikacji w wielkich metropoliach. Dzięki pokonywaniu dużych odległości w krótkim odstępie czasu, podnosi jakość życia mieszkańców dużych ośrodków miejskich, tworząc spójną całość z naziemną siecią komunikacyjną.

Przyjazny dla środowiska i stosunkowo niedrogi w eksploatacji tramwaj przechodzi swój renesans. Ośrodki miejskie coraz chętniej inwestują w infrastrukturę tramwajową ze względu na stosunkowo niskie koszty budowy linii tramwajowych, potrzebę usprawnienia transportu publicznego oraz chęć poprawy estetyki miasta.