Jednym z podstawowych wyznaczników efektywnego funkcjonowania portów morskich oraz terminali, są parametry techniczne i stan infrastruktury odpowiadający potrzebom nowoczesnych środków transportu morskiego i lądowego oraz technologii przeładunków.

Przemysł energetyczny jest szczególnie wymagający pod względem jakości i trwałości rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych stosowanych na obiektach budowlanych. Długoletnie doświadczenie, zdobyte podczas budowy i modernizacji specjalistycznych obiektów energetycznych, zostało skondensowane w ofercie materiałów i rozwiązań specjalnie zaprojektowanych dla potrzeb energetyki.