10 lat systemów TINES na kolei

W 2006 r. po raz pierwszy firma TINES wprowadziła i zabudowała na polskich liniach kolejowych swoje nowoczesne bezpodsypkowe systemy nawierzchni. Od tego momentu zdobywały uznanie i znajdowały zastosowanie w kolejnych lokalizacjach na sieci kolejowej w Polsce. Swój Jubileusz firma obchodziła podczas konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2016” organizowanej w Zakopanem przez SITK Kraków.

Liczne zalety i referencje rozwiązań TINES utorowały drogę do ich zabudowania na takich prestiżowych inwestycjach jak: tunel na lotnisko Okęcie, dworzec we Wrocławiu, czy najnowocześniejszy obiekt kolejowy w Polsce dworzec Łódź Fabryczna. W 2006 r. systemy TINES były traktowane jako pionierskie rozwiązania na polskiej kolei, dzisiaj są dowodem na to, że spełniają pokładane w nich wymagania co do wydłużonego czasu eksploatacji, niskich kosztów utrzymania oraz wysokich właściwości wibroizolacyjnych toru.

CygeOlRW8AA3614

ZINTEGROWANA NAWIERZCHNIA KOLEJOWO-DROGOWA LC-L

Pierwsze zastosowanie: w ciągu ul. Władysława Łokietka, Kraków – linia nr 100, Kraków-Mydlniki-Gaj, km 4,842 – 2006 r.

Obraz1

PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Krakowie potwierdza wysoką jakość i poprawność zastosowanego rozwiązania. System LC-L można polecić jako nowoczesną konstrukcję przejazdu kolejowego spełniającą wysokie wymagania i potrzeby współczesnego rynku budowlanego w zakresie trwałości oraz tłumienia drgań” – referencje ZLK Kraków

BLOKOWE PODPORY SZYNOWE W OTULINIE EBS

Pierwsze zastosowanie: tunel średnicowy w Warszawie – 2006 r.

Tines-Tunel-Srednicowy-2

Nawierzchnia wykonana z zastosowaniem systemu EBS eksploatowana jest bez zastrzeżeń wpływając korzystnie na zmniejszenie poziomu drgań wywoływanych przejazdem pojazdów szynowych. Tym samym potwierdzamy wysoką jakość i poprawność zastosowanego rozwiązania” – referencje PLK Warszawa

SYSTEM SZYNY W OTULINIE ERS

Pierwsze zastosowanie: tunel średnicowy w Warszawie – 2006 r., Katowice – Szopienice linia nr 161, km 1,075 i 1,255 – 2007 r.

Obraz2

W trakcie dotychczasowej eksploatacji nie stwierdzono żadnych usterek związanych z zastosowaniem na obiektach systemu ERS. Niniejszym polecamy firmę TINES jako dostawcę nowoczesnych systemów do stosowania w budowie nawierzchni kolejowej” – referencje PLK Katowice

MATY WIBROIZOLACYJNE

Pierwsze zastosowanie: Łódź Fabryczna – Koluszki, linia 17 na odcinku Łódź Widzew – Łódź Andrzejów – 2007 r.

Obraz4

Oceniając dotychczasowy okres eksploatacji torów w wymienionej lokalizacji Zakład Linii Kolejowych w Łodzi ma pozytywną opinię o wykonanych robotach przez Spółkę Akcyjną TINES” – referencje ZLK Łódź